Konu:Başkanlık Divanı Olarak Engelliler Haftası'nda Tüm Engellileri Sevgiyle Selamladıklarına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:98
Tarih:10/05/2018


Başkanlık Divanı olarak Engelliler Haftası'nda tüm engellileri sevgiyle selamladıklarına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bizler de Meclis Başkanlık Divanı olarak her insanın bir engelli adayı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor ve bu anlamda da tüm engelli kardeşlerimizi sevgiyle selamlamak istiyoruz. Bu haftanın özelde de engelli kardeşlerimizin sorunlarına, o sorunların çözümü konusundaki önerilere ayrılması gerektiği kanaatimizi paylaşıyoruz.

Ve en büyük engel olan sevgisizliği ortadan kaldıralım. Aslında, toplum için, her insan için, her birey için en büyük engel olan sevgisizliği eğer ortadan kaldırırsak, sevgiyle bakabilirsek, bütün dünyayı o zaman kucaklarız diye düşünüyorum. Bu anlamda da tüm engelli kardeşlerimizin bu haftasını bir kez daha kutluyorum ben de. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)