Konu:Plan ve Bütçe Komisyonunun 26'ncı Yasama Döneminde yaptığı çalışmalara ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:98
Tarih:10/05/2018


Plan ve Bütçe Komisyonunun 26'ncı Yasama Döneminde yaptığı çalışmalara ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Plan ve Bütçe Komisyonunda 26'ncı Yasama Döneminde 115 birleşim gerçekleştirmişiz. Tatil günleri dâhil, çoğunluğu geceleri olmak üzere, toplam 1.022 saat 42 dakika çalışmışız.

1'i geçici, 3'ü yıllık olmak üzere 4 bütçe yaptık. 22 kanun tasarısı, 18 kanun teklifi, 18 Sayıştay Başkanlığı tezkeresini görüşüp karara bağlamışız.

2 defa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 defa Sayıştay ve 1 defa da İstatistik Kurumu tarafından Komisyonumuza bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Çalışmalarımıza katkıda bulunan başta Komisyon Başkanımız Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç Bey olmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri milletvekillerimize, bakanlarımıza, bürokratlarımıza, basın mensuplarına, Komisyon çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Yaptığımız çalışmaların ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.