Konu:Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:97
Tarih:09/05/2018


Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tasarı hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Afrin'de terörle mücadele eden asker ve polislerimizi selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi 26'ncı Dönemini tamamlamak üzere. Bu dönemde Plan ve Bütçe Komisyonumuzda kabul ederek Mecliste yasalaştırdığımız bugüne kadar birçok iyileştirme ve yapılandırmalarla ilgili yasa çalışmalarımız oldu, hepsi de Türkiye'de milyonları ilgilendiren önemli kanun çalışmalarıydı. Bu yasa çalışmalarının tamamı, çok farklı toplum kesimlerini ilgilendiren, ülke ve toplum refahını artıracak, ekonomimize güç kazandıracak çok kapsamlı düzenlemelerin yer aldığı kanunlar oldu.

Ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarına yönelik gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ekonomisine ilişkin birtakım kaygılar dile getirilmiş, felaket senaryoları üretilmişti. 2016'dan itibaren hızla alınan kararlar ve ekonomik tedbirler ile hayata geçirilen ekonomik destek paketleri neticesinde ekonomik göstergelerde hiçbir gerileme yaşanmadı, tam tersine rekorlar kırıldı, yeni başarı hikâyeleri yazıldı. Ekonomimiz 2017 yılında çok güçlü bir büyüme performansı yakaladı. Reform niteliğindeki düzenlemeler neticesinde Türkiye 2017 yılında yüzde 7,4 oranında büyüdü. OECD ülkeleri arasında 2'nci ve G20 ülkeleri içerisinde 1'inci oldu. Küresel finansal kriz sonrası 2010-2017 döneminde kesintisiz yedi yıl büyüyerek gösterdiği performansla dünyada yıldızlaştı. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam göstergelerindeki olumlu gelişmeler her periyotta artarak devam etti. Sanayi üretimi 2017 son çeyreğinde yüzde 7,5 oranında arttı.

Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan istihdam seferberliğiyle 2017 yılında önceki yıla göre 1,5 milyona yakın istihdam sağlandı ve istihdam oranı yüzde 47,1 oldu. Son yedi yılda 6,6 milyon kişiye yeni istihdam sağlandı. İstihdamda Avrupa'da 1'inci sıradayız. G20 ve OECD içinde ABD'den sonra 2'nciyiz Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Daha iyi olmak istiyoruz, daha iyi olacağız, onun için yola devam ediyoruz. Fransa ve Almanya'nın toplamından daha fazla istihdam üretiyoruz.

İhracat bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artışla 157 milyar oldu, mart ayında ise 160,4 milyar dolarla en yüksek yıllık seviyeye ulaşıldı.

Reform ve istikrar hamleleriyle Türkiye'nin çehresi değişti, dünyanın Türkiye algısı değişti. Dünyanın kabul ettiği bu rakamları görmezden gelebilir miyiz, yok sayabilir miyiz? Tabii ki hayır. Bunları yok saymadan yatırım, üretim, istihdam ve ihracattaki tüm bu olumlu gelişmelerin yılın ilk aylarındaki göstergelerine baktığımızda 2018 yılında da bu büyümenin, bu rakamların devam edeceğini görüyoruz.

2018 yılı Türkiye ekonomisinin büyüme trendinin devam ettiği, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin devreye girmesiyle birlikte ekonomik ve siyasal istikrarın devam edeceği ve kalıcı hâle geleceği bir yıl olacaktır. Reform niteliğinde çalışmalar devam edecektir. Türkiye bu büyük atılımını sürdürmeye devam edecektir, başarı hikâyelerini yazmaya devam edecektir. Bu coğrafyanın en güçlü, en gelişmiş ülkesi olma hedefiyle devam edeceğiz. Bunu başaracak azmimiz, potansiyelimiz, devam ettirecek gücümüz var. Yakın zamanda, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam teşvikine yönelik, tasarrufların artırılması, iş yapma kolaylığının sağlanması, vergi konularıyla ilgili ihtilafların giderilmesi, çalışma hayatındaki birçok düzenlemenin vatandaşlarımız lehine kolaylaştırılması, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması gibi başlıklar altında pek çok düzenlemenin yer aldığı kanunları hep birlikte burada çıkardık. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın artırılmasını, araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesini, ülkemizin cazip bir yatırım merkezi hâline getirilmesini sağlayacak çok sayıda düzenlemeye imza attık.

Sayın milletvekilleri, bu imza attığımız çalışmalardan bir kısmına değinmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın himayesinde, nefes kredisiyle KOBİ'lerimize düşük faizli kredi imkânı ve istihdam seferberliğinde 1,5 milyona yakın istihdam sağlandı. 27 bin KOBİ bu imkândan yararlandı. Kredi Garanti Fonu'yla KOBİ'lerin bu proje kapsamındaki kredilerine yüzde 85 kefalet sağlandı. KOSGEB destekleriyle birlikte KOBİ'ler güçlendi, büyüdü; onlar büyüdükçe Türkiye büyüdü.

Görüşmekte olduğumuz bu kanunla ilgili maddeleri biraz önce Sayın Maliye Bakanımız belirtti. Kamu alacaklarının yapılandırılması, BAĞ-KUR'lulara borçlarını ödeme imkânı, imar barışı, yaşlılık aylığı, öğrencilerimize öğretime devam etme hakkı, emeklilerimize bayram desteklerimiz, genç girişimcilerimize yıllık sigorta primlerinin hazine tarafından karşılanması gibi birçok teşvik unsuru içerisinde var.

Biz ülkemiz için her türlü ekonomik tedbiri almaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin ekonomimize müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Ağustos ayında açıklayacakları raporu mayısta açıklayarak Türkiye'ye müdahale etmeye çalışan kuruluşlara gereken dersi sandıkta vermeye devam edeceğiz. Küresel düzenin haksızlıklarına karşı "Dünya 5'ten büyüktür." demeye devam edeceğiz. Zulme karşı merhametten, sömürüye karşı ortak çıkardan, kibre karşı kardeşlikten yana olduk, olmaya devam edeceğiz. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandıracağız ve yola devam edeceğiz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bu duygu ve düşüncelerle, 24 Haziranda gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği seçimlerinin huzur ve güven içerisinde tamamlanması temennisiyle, kanunun, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor "Durmak yok, devam." diyorum.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KADİM DURMAZ (Tokat) - "Tamam." diyoruz. "Tamam." diyoruz.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Tamam Hocam, tamam.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.