Konu:AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:97
Tarih:09/05/2018


AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İYİ PARTİ GRUBU ADINA YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, seçime bir aydan biraz daha fazla bir zaman var. Şimdi, burada, vergi ve diğer bazı alacaklarla ilgili... Yani yeni kanun tasarıları aslında seçime yönelik bir yapılandırma meydana getirmekte. Dolayısıyla, bunları bugün ele almanızın temel sebebi bunlar olarak görülmektedir. Şimdi, bunların hepsini çıkaralım, tamam, bunlar yapılsın ama benim bir teklifim var: Gelin, en azından bu seçimde, referandumda olduğu gibi bir engellemeyle karşılaşmayalım. Referandumda salon tahsisinden tutun da televizyonlara çıkıp oralarda Anayasa'yla ilgili bilgilerimizi ve fikirlerimizi söyleme imkânı bile vermediğinizi göz önüne alacak olursanız, bu seçimde hiç olmazsa adil bir seçim sistemini, seçim gündemini ortaya çıkaralım.

Enteresan olan şey şu: Televizyonlara belli ki talimat verilmiş, 4 kişi çıkıyor ve İYİ PARTİ'yi konuşuyor ama nedense İYİ PARTİ'den 1 kişi o toplantıya davet edilmiyor. Davet edilse aslında oradaki soruların çoğunu cevaplayacağız. Efendim "İYİ PARTİ seçime girer mi girmez mi? Yüzde 2 mi, 3 mü oy alır, 4 mü alır, 5 mi alır?" Birtakım tartışmalar meydana geliyor. Şimdi, mademki yüzde 3 oy alacaksa neden tartışıyorsunuz, hangi sebeple bunları gündeme getiriyorsunuz? Demek ki sizin söylediğinizden farklı bir yapı var. Zannediyorum ki önümüzdeki hafta muhtemelen Meclis tatile girecek.

TRT... Şimdi, TRT nedir? Benim vergimle hayatta kalan, ayakta duran bir televizyon. Peki, iktidara yüzde kaç ayırıyor, muhalefete yüzde kaç ayırıyor? Bir saniye bize veriyor, sekiz yüz saniye iktidara veriyor. Hiç olmazsa bunlardan vazgeçin, çıkın yiğitçe... Mademki "Demokrasi de var." diyorsunuz, bu seçimi o şekliyle geçirelim.

Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah, 21 Hazirandan sonra biz gerekli demokrasiyi sağlayacağız.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.