Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:97
Tarih:09/05/2018


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ATAY USLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ha-De-Pe'nin Meclis araştırması açılması önerisinin aleyhine söz almış bulunmaktayım, yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, yoksullukla mücadelede farklı yöntemler vardır. Özellikle sosyal politika araçları yoksullukla mücadelede çok önemlidir. Sosyal politikalar, düşük gelirlileri, dezavantajları nedeniyle yoksulluk sınırında kalanları doğrudan ilgilendirir. Biz, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyoruz; biz, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz; biz, önce insan diyoruz. Bütün bu ilkeleri kalbine kazımış bir medeniyetin çocuklarıyız. Sosyal adalet, sosyal refah için ve yoksulluğu ortadan kaldırma anlamında politikaları aralıksız uyguluyoruz. AK PARTİ hükûmetleri döneminde yoksullukla mücadelede çok önemli başarılar yakaladık. Ne mutlu bize herhangi bir coğrafi sınırlamaya tabi olmadan garip gurebaya, yoksula, engelliye, yaşlıya, mazluma, sığınmacıya, göçmene hizmet ediyoruz ve bu hizmeti anayasal bir görev görmenin ötesinde köklü medeniyetimizin bize bıraktığı tarihî bir miras, ahlaki, vicdani bir görev olarak görüyoruz. Hastanelerde yoksul hastaların rehin kaldığı, yaşlıların emekli maaşı kuyruğunda hayatını kaybettiği, parası olmayan hastaya bir yıl sonraya randevu verildiği, sosyal devlet anlayışının yalnızca kâğıtlarda yazılı olduğu o günler geride kaldı. On altı yıl önce başlattığımız sosyal reformlarla, devrimlerle sosyal politikalarımızı geliştirdik, yoksulluğu azalttık, refahı artırdık, erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık, inşallah şahlandırmaya devam edeceğiz.

Sayın milletvekilleri, yoksulluk çemberini yok etmek üzere on altı yıldır aileyi güçlendirdik, yaşlıların refahını artırdık, engellilerin topluma katılımını sağladık, kadınlarımızın sosyal, siyasal, ekonomik açıdan güçlenmesini sağladık, yoksul vatandaşlarımıza krediler verdik; mikrokredi imkânlarına, yardımlaşma kaynaklarının artırılmasına, Toplu Konut İdaresinden dar gelirli vatandaşlara konutların verilmesine kadar birçok enstrümanı etkin bir şekilde kullandık. 2002 yılında 1,2 milyar olan sosyal politika bütçesi bugün 50 kat artmıştır. 2002 yılında 65 milyonun 20 milyonu sosyal güvenlik kapsamı dışındayken, bunlar hastaneye gidemiyorken, ilaç alamıyorken bugün 81 milyonun yüzde 99'u sosyal güvenlik kapsamındadır. 2002 yılında 2 doların altında yaşayan kişi sayısı 2 milyon, 4,5 doların altında yaşayan kişi sayısı 20 milyon iken bu sayı artık bugün sıfırlanmıştır.

Bizim hedefimiz, yoksulluğu kökünden kurutmak; onun için refahımızı artırıyoruz, onun için ekonomimizi büyütüyoruz. 2017 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olduk. Bu duygularla durmak yok, yola devam diyorum.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.