Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:96
Tarih:08/05/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP grup önerisi hakkında partim adına söz almış bulunmaktayım.

Hemen başta, bu grup önerisinin doğru olduğunu ve büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim.

Değerli milletvekilleri, üç gün önce Mamak ve Keçiören'deki doğa felaketinden çok, maalesef altyapı eksikliğinden ve doğaya verdiğimiz zararla ilgili olan, bir tür kendimizin ortaya koyduğu felaketin sonucuna bakarak ülkemizde hâlâ kente nasıl baktığımızı, kentçilikten ne anladığımızı ortaya koymuş durumdayız.

Değerli milletvekilleri, şimdi, gelişmiş ülkelerde -özellikle gelişmiş ulusları kastediyorum- elli ve yüz yıllık periyotlarla afetler dikkate alınır ve bu anlamda planlar yapılır, programlar yapılır, projeksiyonlar geliştirilir. Ama bizim elimizde ne yazık ki afet verileri bile yok; yirmi beş, elli ve yüz yıllık afet verileri yok, o yüzden de hiçbir zaman için planlama yapmadık.

Şimdi, Mamak özeline geldiğimizde, gerçekten, eskiden, 1964 yılında Hatip Çayı'nı ben çok iyi hatırlıyorum, 1966, 1967'lerde biz o Hatip Çayı'nda yüzüyorduk. O sel felaketinin olduğu yerde çocuklar o söğüt diplerinde... Hatip Çayı derin bir çaydı, tertemizdi, balık vardı ve bizim o çayda yüzdüğümüzü ben, özellikle kendim çok iyi hatırlıyorum. Ama kentçilik anlayışı, sözüm ona kentçilik anlayışı... Özellikle alt gelir gruplarının yaşam alanları olan Mamak'ta olsun, Keçiören'de olsun, doğru bir planlama yapılamadı. Planlama yapılamadı derken, aslında İmar Islah Planı diye sözüm ona bir plan getirdiler, sözüm ona gecekonduları koruyacaklardı, sözüm ona oradaki o hayat düzeyini yükselteceklerdi ama gecekondulara karşı -yine sözüm ona diyeceğim- kentsel dönüşüm projeleriyle o kentin tüm su ayırma ve birleştirme çizgileri yok edildi ve doğaya, gelin bu felaketi yaşatın dediniz.

Şimdi, hiçbir derenin ıslahı Mamak ve Keçiören'de söz konusu değil arkadaşlar. Bir Hatip Çayı Projesi... Ta Lalahan'dan, Lalabel'den, Elmadağ'dan gelen bir çay var ve ıslah çalışması bir türlü yapılamadı. Bugün afete maruz kalan Boğaziçi de öyle. Boğaziçi altmış yıllık bir yer aslında; bir şehirdir aslında, Ankara için son derece önemli bir yerdi. Orada, arkadaşlar, bugün hâlâ yağmur suyu projesi yok. Bugün, düşünebiliyor musunuz, Ankara'nın neresinde galeri usulü bir altyapı çalışması var? Yapılmıyor. Bugün yağmur suları akıp gidiyor. Kamu kurumlarında bile yağmur sularını tutan ve peyzajda kullanan depolar söz konusu değil. O yüzden, şimdi, şairimiz Kemal Burkay'ın Mamak'la ilgili bir şiirini okumak istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - Başkanım, rica ediyorum.

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

MÜSLÜM DOĞAN (Devamla) - "Geldiğimizde otlar yemyeşildi

Ve kuzeydeydi güneş

Kömür deposu boşaldı işte

Mamak'a sonbahar geldi

Güneş altında tutsaklar

Geçen sonbahara bakıyorlar

Şirin mi şirin gecekondu evleri

Samsun asfaltında otomobiller

Ne güzeldir yollarda olmak şimdi."

Mamak böyle bir semtti ama yaşanmaz hâle getirildi.

Ben size bir öneride de bulunmak istiyorum: Bu zamana kadar belediye başkanlığı yapmış tüm insanlar aslında bundan müteselsilen sorumludur ve aslında bu zararları da rücu etmek gerekir. Böyle bir şey yaptığımızda yöneticilere karşı da bir tedbir almış olacağız.

Bu önergenin doğru olduğunu ifade ediyor, bu önergenin genişletilerek geniş bir araştırmaya konu olmasını da talep ediyoruz.

Saygılar sunuyoruz. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)