Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:96
Tarih:08/05/2018


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA CENGİZ AYDOĞDU (Aksaray) - Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; devletin bir işveren olarak toplumsal hayata katılması sanayileşmeyle yaşıttır esasen. İstihdam dediğimiz şeyin devletle ilişkilendirilmesi sanayileşmeyle beraber olmuştur. Devlet memuriyeti ayrı bir bahis, bir istihdam kapısı olarak kitlelerin devletten rızıklanması ayrı bir bahistir. "Memuriyet" dediğimiz şey, devletin kendi işlerini gördürmek için uyguladığı, liyakate ve ehliyete dayalı ve esasen bizim tarihimizde de bunun çok esaslı uygulamasını gördüğümüz bir sistemdir ancak kitlelerin rızıklanması, aşını, işini, ekmeğini kazanması ve sosyal hayattan sebeplenmesi açısından istihdam ayrı bir bahistir.

Türkiye'de nüfus artışının başladığı yıllarda istihdam konusu, özel sektörümüz gelişmediği için, her hâlükârda bir memnuniyetsizlik mevzusu olagelmiştir çünkü eski meslekler kaybolmuş, yeni geçim kapıları ihdas edilmesi gerekmiş ve bir şekilde devletin bunları idare etmesi demokrasili yıllarda siyasetin korkusu hâline gelmiştir. Ancak 2000'li yıllar başka bir konudur çünkü işveren olarak devletin 2000'li yıllarda gelişen teknolojiyle beraber bir hacet kapısı olmasının önünde ciddi engeller belirmiştir.

Önergede bahsedilen likayat konusunu bir şekilde memurun devletle olan ilişkisi açısından düşünmek ancak kayırma vesaire konusuna devletin çalıştırdığı insanlara güvenmesi, onlarla arasındaki bir akit çerçevesinde bakmak ve uzmanlık ihtiyacının, bir bilgi ihtiyacının, bir beceri ihtiyacının karşılanması şeklinde düşünmek ve bunun bir şekilde devlete karşı bir propaganda mevzusu da olabileceğini nazarıitibara almak gerekmektedir. Bu itibarla, devlet ve istihdam konusu her zaman hassas bir konudur ve bir şekilde işsizliğin önlenmesi, devletin özel sektörü de destekleyerek yeni iş kapıları açması bizim temel politikamız olmuştur, olagelmiştir. İstihdam seferberlikleri de esasen, bu konuda Türkiye'de özel sektörün de bu işe koşulması sadedinde ciddi bir politika olarak devam ettirilmiştir.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)