Konu:Filistin Millî Meclisinin Açılışı Münasebetiyle Filistin'e Yaptıkları Ziyarete Ve Filistin'in Haklı Davasının Yanında Olduklarına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:96
Tarih:08/05/2018


Filistin Millî Meclisinin açılışı münasebetiyle Filistin'e yaptıkları ziyarete ve Filistin'in haklı davasının yanında olduklarına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Filistin Dostluk Grubu Başkanımız Sayın Hasan Turan'la birlikte Filistin Millî Meclisinin açılışı münasebetiyle Filistin'deydik. Gerçekten ifadelerin kifayetsiz kaldığı bir durumla bir kez daha karşı karşıyaydık, kendi topraklarında âdeta tutsak, kendi topraklarında mazlum ve mağdur edilmiş bir halkla karşı karşıyaydık. Nereden başlıyor, nerede bitiyor belli değil. 1948'den başlayıp da günümüze kadar işgallerin nasıl devam ettiğini bir kez daha gördük ve burada Filistinlilerin nasıl mağdur edildiğine bir kez daha şehadet ettik.

Tabii şunu özellikle ifade edeyim: Biz, Millî Meclisin açılışı münasebetiyle, Türkiye'de Parlamentomuzun Filistin davasına vermiş olduğu güçlü desteği, Amerika'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararına karşı buradaki dört siyasi partinin ortak bildirisini ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Meclis Başkanımızın, Parlamentomuzun ve Parlamentoda bulunan tüm siyasi partilerin tüm milletvekillerinin, Türkiye'nin güçlü desteğini orada bir kez daha ifade ettik.

Bu vesileyle de orada insanlığın bir sınavdan geçtiğini, vicdanın bir sınavdan geçtiğini, test edildiğini ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda, bütün uluslararası toplumun da dikkatlerini bir kez daha oraya çekmek istiyoruz. Filistin'in haklı davasının yanındayız ve bu anlamda da Amerika'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını, haksız ve hukuka aykırı alınan, kabul edilemez bu kararını bir kez daha gözden geçirmesini de bu vesileyle bir kez daha tavsiye ediyorum.

Hasan Bey'e -zaman zaman görüşüyoruz, sık sık gidip geliyor, Türkiye'nin güçlü desteğini orada Hasan Bey üzerinden de hissediyorlar- ve heyetimize de gerçekten bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tüm Parlamentomuza, tüm milletvekillerimize, tüm siyasi partilerimize de Filistin davasına vermiş oldukları destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)