Konu:Muharrem Ayı İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 29’uncu Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladığına Ve Batum-ankara Uçak Seferlerinin İptal Edilmesi Nedeniyle Artvin Halkının Mağduriyetinin Giderilmesi Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:25
Tarih:15/11/2012


MUHARREM AYI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN 29’UNCU KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADIĞINA VE BATUM-ANKARA UÇAK SEFERLERİNİN İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE ARTVİN HALKININ MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Tüm kardeşlerimizin muharrem ayını kutluyorum. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de nice yıllarda özgür ve bağımsız yaşamasını diliyorum.

Burada belirtmek istediğim bir sorun var: Artvin ilimiz Batum'a bağlandı, Gürcistan Hükûmetiyle yapılan anlaşma neticesinde havaalanı ortak kullanılıyor. Dünyada iki tane böyle bir yer var, bir İsviçre'de bir de Batum'da ama Batum Havaalanının Ankara seferleri ne yazık ki iptal edildi. Hafta içerisinde her gün İstanbul'a seferler bulunmasına rağmen Ankara seferleri haftada 2 kereydi, alınan karar doğrultusunda Ankara seferleri ne yazık ki iptal edilmiştir. Bundan dolayı özellikle Artvin'de yaşayan yurttaşlarımızın, hemşehrilerimizin ağır bir mağduriyeti söz konusudur. Bu konuda Türk Hava Yolları yönetimine, Genel Müdüre yapmış olduğumuz bütün başvurular sonuçsuz kalmıştır.

Bu mağduriyetin giderilmesi açısından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığının ve Genel Müdürlüğün bu kararı bir kere daha gözden geçirmesi ve Ankara-Batum seferlerinin bir an evvel işleme konulması ve bu seferlerin bir an önce başlatılması için Türk Hava Yolları yönetiminin dikkatini çekiyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bayraktutan.