Konu:Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklaması sırasında İYİ PARTİ'ye sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:95
Tarih:03/05/2018


Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklaması sırasında İYİ PARTİ'ye sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her şeyden önce, partiler arasındaki ittifak meselesini biz çıkarmadık, siz çıkardınız. İttifakın kirli olup olmadığını siz tayin edemezsiniz. Eğer siyasi partiler Türkiye içerisinde hukuki anlamda kurulmuşlarsa onların ittifakını da "kirli bir ittifak" olarak nitelendirmeniz mümkün değildir. Aslında konuşmanız kirli bir konuşma. Başka siyasi partilerin de -eğer demokrasiye inanıyorsanız- sizin gibi ittifak kurma hakları olduğunu kabul etmek mecburiyetiniz vardır. Kimin kiminle ittifak kuracağını da siz tayin edemezsiniz çünkü siz kendiniz, aranızda hangi partiyle ittifak kuracağınızı belirttiniz, bizim de hangi partilerle ittifak kuracağımızın kararını siz veremezsiniz ve bunu "kirli" olarak nitelendiremezsiniz. Böyle bir nitelendirme yapıyorsanız, aslında siz kirli bir konuşma yapıyorsunuz, sizin kafanız kirli o zaman. Dolayısıyla, bizim kendi aramızda kuracağımız... Ki kanunu siz çıkardınız, İttifak Kanunu'nu da siz çıkardınız hatta Genel Başkanınız da dedi ki: "İttifak kurmak isteyenler kendi aralarında kursunlar, böyle arka planda bir şey yapmasınlar." İşte, yapmıyoruz, ittifak kuruyoruz. Var mı diyeceğiniz? Yarın halkın huzuruna çıktığınızda kimin kirli ittifak altında olduğunu hepiniz göreceksiniz. Zaten şurada elli bir gün kaldı, elli bir gün sonra -teşekkür ediyoruz size ki bir buçuk sene daha sizi çekmemize fırsat tanımadınız, bizi kendinizden kurtarmak için bu kararı aldınız- inşallah sizi sizden kurtardığınız için, bir an önce kurtardığınız için size plaket vereceğiz.

Hepinize teşekkür ediyorum. (İYİ PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)