Konu:Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:94
Tarih:02/05/2018


Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Teşekkürler Sayın Başkanım.

Türkiye'deki eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birisi de tarikat ve cemaatleri eğitim sisteminden bir türlü ayıramamak. Bu bağlamda, özellikle yurt konusunda Millî Eğitim Bakanlığı hangi tarikat ve cemaatlerle anlaşma imzalamıştır?