Konu:Chp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:94
Tarih:02/05/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA CİHAN PEKTAŞ (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri istikametinde sahip olduğumuz çevre, kültür ve tarihî değerlerimiz en temel ve en kalıcı zenginliklerimizdendir. Hedefimiz, ekonomik kalkınma ile çevre arasında en uygun dengeyi kurarak halkımızın hayat standardını en üst seviyeye taşıyacak bir yapı oluşturmaktır.

Türkiye, iktidarımız döneminde dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olmuştur. 2002 yılında 208 milyon dekar olan orman varlığımız bugün 223 milyon dekara çıkarılmıştır. Böylece orman alanlarımız 15 milyon dekar artırılmıştır. 2003 yılından bugüne kadar ağaçlandırma ve orman ıslahı çalışmaları 5 misli artırılmıştır. Yaklaşık 50 milyon dekar alanda çalışma yapılarak 4 milyar 50 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Ağaçlandırmada dünyanın en başarılı üç ülkesinden birisi olduk.

Ormancılık faaliyetlerini geliştirmek maksadıyla ceviz, badem, kestane, dut, salep, trüf mantarı, yol kenarı ağaçlandırması gibi 38 alanda eylem planları hazırlayarak uygulamaya koyduk. Sektörde dışa bağımlılığı azaltmak için 2002 yılında 13 milyon 700 bin metreküp olan endüstriyel odun üretimi 2017 yılında 17 milyon 101 bin metreküpe çıkartılmıştır. Hedefimiz, 2019 yılı sonuna kadar 18,5 milyon metreküpe çıkartmaktır. Her daim yanında olduğumuz orman köylümüze son on beş yılda yaptığımız doğrudan destekler ve ormancılık faaliyetleri için 14,5 milyar lira gelir sağladık. 2018 ve 2019 yıllarında toplam 3,6 milyar lira daha gelir sağlanacaktır.

Ormanlarımızda vahidi fiyat esasına göre üretim işlemlerinde birim fiyat tespiti, iş gruplarına göre yapılan iş zaman analizleri ve zorluk şartları göz önüne alınarak oluşturulan kriterlere göre yapılmaktadır.

Orman köylülerimizin yerinde kalkındırılması maksadıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberlik kapsamında 2015-2019 yıllarında uygulamaya konulan 5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Projesi çerçevesinde ceviz, badem, fıstık çamı gibi meyveli orman ağaçları dikilmeye başlanmıştır. Şu ana kadar 3.454 köyde ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılmakta olan ormancılık faaliyetleriyle orman köylülerimize 8 milyar lira daha gelir sağlanacaktır. Ormanlardan elde ettiğimiz kekik, ada çayı, defne, keçiboynuzu gibi orman dışı orman ürünleri ihracat gelirini 500 milyon dolara çıkardık, inşallah hedefimiz 2023'e kadar bunu 5 milyar dolara çıkarmaktır. 396 bal ormanı kurulmuştur.

Değerli milletvekilleri, ülkemizin en güzide ve en köklü kurumlarından biri olan orman teşkilatımız yetişmiş personel kadrosuyla ormancılık faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)