Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:94
Tarih:02/05/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisi hakkında partim adına söz almış bulunmaktayım. Cümlenizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, orman anlamında, orman değerleri anlamında yaklaşık 21 milyon hektarlık bir alana sahip, bir orman rezervine sahip. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 9'u orman köylüsü olarak yaşamakta ama çok ciddi sorunlarla da karşı karşıya olduğunu söylemek istiyorum. Eğer ormanları koruyacaksak orman demografisini, orman alanlarındaki demografik yapıyı da bizim korumamız gerekiyor. Bu da nereden geçecek? Orman köylüsünün korunmasından geçecektir. Gerçekten, orman köylüsünün çok ciddi sorunları var, orman ürünlerinden yararlanamıyor, kısıtlamalar var. Orman alanlarının geliştirilmesi konusunda, alanların iyileştirilmesi, ıslahı konusunda ise hiçbir ciddi proje bulunmamaktadır.

Bakın, değerli milletvekilleri, orman alanları çok büyük bir talanla karşı karşıyadır. Açık işletme şeklindeki maden ocaklarının açılması, taş ocaklarının açılması, güzergâhlar, büyük projeler nedeniyle çok ciddi tahribatla karşı karşıyadır. Eğer orman alanlarını koruyamazsak bu ülkenin zenginliğini de koruyamayız.

Değerli milletvekilleri, orman ekosistemi iktidarın topluma algılattığı biçimiyle sadece ağaç ve ağaçlık toplulukları değildir. İktidarın "Biz bin ağaç keseriz, 1 milyon dikeriz." anlayışı telafisi zor ekolojik yıkımlara neden olmaktadır. "Ağaç eşittir ekosistem." değildir. Ekosistem, on binlerce mikroorganizma için yaşam yeri, insan dâhil bütün hayvanlar âlemi için besin, oksijen ve su kaynağı olan canlı bir varlıktır. AK PARTİ'nin ekosistem alanındaki yıkıcı politikaları toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik olarak maliyeti yükselten gelişmelere ve değişimlere neden olmaktadır. Üstelik bu değişme ve gelişmelere yol açabilen etkinlikler için göz ardı edilemeyecek boyutlarda kamusal kaynaklar kullanılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, "Biz bin ağaç kesiyoruz, 1 milyon ağaç dikiyoruz." sözüne tekrar gelmek istiyorum. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesinde Melih Gökçek döneminde yapılan bir uygulamayı size arz etmek istiyorum. Dışarıdan getirilen ithal ağaçların hiçbirisi Ankara'da tutmadı. "1 milyon ağaç diktik." dedi, bunun 10 bin düzeyinde tutup tutmadığı konusuyla ilgili aslında biz burada araştırma önergesi verdik ama araştırma önergemiz bile burada dikkate alınmadı. Yani, ormanın dokusunu, yetişecek ağacın dokusunu, coğrafyasını, tabiat koşullarını araştırmadan getirip orman diye diktiğimiz alanları maalesef yeniden orman alanı olarak kazanamamış durumdayız. Bunun da boş bir söz olduğunu da buradan ifade etmek isterim.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)