Konu:Van Milletvekili Adem Geveri'nin 553 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:91
Tarih:24/04/2018


Van Milletvekili Adem Geveri'nin 553 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Teşekkür ederim.

Şimdi, Sayın Başkan, aslında 17 Nisanda Ermeniler Ruslarla birlikte Van'da isyan ettiler; tam 80 bin Müslümanı katlettiler orada. Bugünkü Van şehri atom bombası atılmış gibi yerle bir edildi, şu an hâlâ orada duruyor kalıntıları, hiçbir bina kalmaksızın yerle bir oldu. Ayrıca oradan -tabii Van vilayeti dediğim zaman Bitlis falan da içerisine giriyor- aldıkları genç kızları Akdamar Kilisesi'ne götürdüler, yolda birçok genç kız iffetlerini korumak için Van Gölü'ne kendisini attı ve hayatlarına kıydılar. Ermeni çeteleri o bölgede... Bakın, nasıl öğreneceklerini de söyleyeyim. Ermeni Millî Delegasyon Başkanı Bogos Nubar Paşa Fransa Dışişleri Bakanına yazdığı mektubunda Rus imparatorluk ordusunda 150 bin Ermeni'nin dışında Şef Andranik ve Nazarbekov komutasında 40 bin Ermeni çetecinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde büyük katliamlar yaptığını kendisi belirtiyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayınız lütfen.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Ayrıca bunu öğrenmek için Andranik'in hatıralarını okumaları yeterli. Nasıl işkence yaptıkları, pencerelere çocukları bağlayıp çivi çaktıklarını kendisi anlatıyor. Papazian'ın kitabını arayıp baksın. Vanlı arkadaşımız, Van'daki o yıkıntıyı nasıl izah edeceğini belirtsin. 518.301 Müslümanı Ermeni çeteleri Birinci Dünya Savaşı'nda katletti. Bunu belirtmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Halaçoğlu.