Konu:Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında İYİ PARTİ'ye sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:91
Tarih:24/04/2018


Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında İYİ PARTİ'ye sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, öncelikle Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum seçimi 24 Hazirana aldığı için; çünkü, bir an önce kendilerinden kurtulma yolu açması sebebiyle bu teşekkürde bulunuyorum.

Şimdi, "abidik gubidik" diyorlar. Aslında şöyle düşünün: Biz parti olarak bütün şartları yerine getirdik ve doğrudan doğruya Yargıtaya da başvuruda bulunduk; Yargıtay bizim başvurularımızı kabul etti. Büyük kongremizi yaptık; ardından, 67 il ve onların ilçelerinde teşkilatlandık ve bunu da Yargıtaya bildirdik ve Yargıtay kendi sitesinde, katılabileceğimize de kanaat getirmiş olmalı ki, onay verdi.

Şimdi, geçen cuma günü Yargıtay, Seçim Kuruluna saat beşte, bizim İYİ PARTİ olarak seçime katılacağımızı resmen bildirdi; işte "abidik gubidik" ondan sonra başladı çünkü verilen bu yazı, Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği yazı Seçim Kurulunda oylamaya sunuldu. Yani, siz şöyle düşünün: "Gerekçeleri yerine getirmiştir, şartları yerine getirmiştir." demesine rağmen oylamaya sundular cumartesi günü.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - 5-5 beraber.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) - 5-5 ortada kaldı, 5-5. Sunulması bile gerekmeyen bir yazıyı oylamaya sundu; 5-5. Ardından, pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere karar aldı çünkü bir üye, hasta olduğu için gelememişti.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yoksa o gün biterdi.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) - Şimdi, düşünün ki oylanması gerekmeyen bir şeyi oylamaya sunmak zaten "abidik gubidik"in başlangıcıdır, birincisi.

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Evet, aynen öyle.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) - İkincisi: Ertesi gün sabah biz düşündük ki bunlar bir "abidik gubidik" çeviriyor. Dolayısıyla, bunun önüne geçmek adına...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Süre isteyin, süre.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) - Lütfen...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Mümkünse...

FEVZİ ŞANVERDİ (Hatay) - Allah Allah! Avukatlık yapıyorsun ya, bravo sana ya! Allah Allah, sözcü müsün sen?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Demokrasi kardeşliği var aramızda.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Halaçoğlu.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) - Hemen bitiriyorum.

Ondan sonra, pazar günü -sağ olsun- Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi adına 15 milletvekili vermek suretiyle İYİ PARTİ'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kurmasına imkân tanıdı ve Seçim Kurulu pazartesi günü yapacağı toplantıyı nedense pazar günü birdenbire yapmaya karar verdi ve bakın, bu defa dün oyladığı, bir gün önce oyladığı, 5-5 kalan olayı da dâhil ederek, Yargıtayında "Bütün şartlarını yerine getirmiştir ve grup kurmuştur." diye, her iki meseleyi de gündeme getirerek seçime gireceğimize karar verdi. İşte, "abidik gubidik" budur. Nitekim, Cumhurbaşkanı da daha sonra "Efendim, cumartesi günü bunu Yüksek Seçim Kurulu halletseydi bu işler olmayacaktı." dedi.

Hepinize saygılar sunuyorum. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Halaçoğlu.