Konu:Üniversitelerin bölünmesinin ülkenin geleceğine ihanet olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:91
Tarih:24/04/2018


Üniversitelerin bölünmesinin ülkenin geleceğine ihanet olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sayın Başkanım, "Bölünmüş kara yolları yapacağız." dediler, ülkeyi böldüler, vatandaşları böldüler, meslek birliklerini bölüyorlar, şimdi de sıra üniversiteleri bölmeye geldi.

İstanbul Üniversitesi bölünerek Çapa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ayrı ayrı üniversitelere aktarılmak isteniyor. İstanbul Üniversitesinde çok değerli hizmetler veren Kardiyoloji Enstitüsü kapatılıyor, Onkoloji Enstitüsü kapatılıyor. İstanbul Üniversitesinin Çocuk Sağlığı Enstitüsü kapatılıyor. İstanbul Üniversitesi kökleri olan, çok değerli ve yurt dışına en çok yayın yapan üniversitelerden biri. Bu üniversitemizin İşletme İktisadı Enstitüsü de dâhil birçok bölümünü kapatmak bu ülkenin geleceğine ihanettir, üniversitelere dokunmayın, üniversiteleri bölmeyin.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şeker.