Konu:24 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:89
Tarih:20/04/2018


24 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

REŞAT PETEK (Burdur) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, millet de egemenliğini seçimler yoluyla belirler. 24 Haziran seçimlerinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi hayata geçecek ve halkımız yürütme erkinin başı cumhurbaşkanını doğrudan doğruya belirleyecektir. Bu yönüyle 24 Haziran seçimleri fevkalade önemli. Bu seçimlerin milletimiz, halkımız, ülkemiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor, Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.