Konu:Cumhurbaşkanının Bu Milletin Oyuyla Seçildikten Sonra Devletin Başı Olduğuna Ve Bütün Milleti Temsil Ettiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:88
Tarih:19/04/2018


Cumhurbaşkanının bu milletin oyuyla seçildikten sonra devletin başı olduğuna ve bütün milleti temsil ettiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın Akar, bir hatırlatma yapmak durumundayım. Anayasa'mızın 104'üncü maddesi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenliyor. Cumhurbaşkanı devletin başıdır, bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasa'nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Pek çok görevinin yanı sıra özellikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek gibi bir görevi de var.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Bahsettiğiniz tarafsız Cumhurbaşkanı.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - O söyledikleriniz tarafsız Cumhurbaşkanı için. Anayasa'nın yeminle ilgili maddesine bakarsanız, Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini söylüyor. AKP'nin Genel Başkanı tarafsız Cumhurbaşkanı olamaz.

BAŞKAN - Siz oy verirsiniz vermezsiniz, seversiniz sevmezsiniz, seçersiniz seçmezsiniz ama bu milletin oyuyla seçildikten sonra devletin başıdır ve bütün milleti temsil eder bu sıfatıyla.