Konu:Erken Seçim Kararının Ülkeye, Millete, Meclise Ve Demokrasiye Hayırlar Getirmesini Temenni Ettiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:87
Tarih:18/04/2018


Erken seçim kararının ülkeye, millete, Meclise ve demokrasiye hayırlar getirmesini temenni ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Evet, sayın milletvekilleri, böyle bir kararın, erken seçim kararının ülkemize, milletimize, Meclisimize...

GARO PAYLAN (İstanbul) - Daha Meclis karar almadı Sayın Başkan.

BAŞKAN - ...demokrasimize hayırlar getirmesini bizler de temenni ediyoruz. İnşallah hayırlı bir karar olur. Sonuçta takdiri yüce millet yapacaktır. Tüm siyasi partilerimiz açısından da, milletimiz, Meclisimiz açısından da bizler de hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Netice itibarıyla tüm siyasi partilerin bu konuda bir iradesi oldu. Bütün siyasi partiler "hodri meydan" diyerek seçime gidelim dendi ve bu karar yakında inşallah Meclise gelecektir. Meclise geldikten sonra da hep birlikte millete gideceğiz.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - OHAL altında değil mi Sayın Başkan.

GARO PAYLAN (İstanbul) - OHAL bitecek mi?

BAŞKAN - "Milletin kararı üstündür." diyoruz ve hepinize tekrar teşekkür ediyorum.