Konu:Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:86
Tarih:17/04/2018


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Çok değerli arkadaşlar, Sayın Bakan; 2011'den beri milletvekiliyim, üzülerek söylemek isterim ki 2011 yılında ne konuşmuşsam bugün de benzer şeyleri konuşuyorum ve konuşacağım maalesef.

2011'de yeni milletvekili oldum, Malatya'nın köylerini, kasabalarını gezdim, sorun aynı, şimdi yine sorun aynı.

Değerli arkadaşlar, belki birçoğunuz biliyorsunuz, Malatya, Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden birisi. Toprağı verimli, insanları çalışkan, havası suyu güzel, bu nedenle ne ekersen Malatya'da o yetişiyor. Türkiye'de herhâlde en çok çeşitli ürünü üreten kentlerin başında Malatya geliyor. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel kayısısı Malatya'da üretiliyor, Türkiye'nin en güzel cevizleri Hekimhan'da üretiliyor. İddiayla söylüyorum: Türkiye'nin en güzel kirazı Yeşilyurt'ta dalbastı kirazı üretiliyor. Fasulyesi, çileği, elması, tütünü Doğanşehir'de, armudu Akçadağ'da, kavunu Arguvan'da yetişiyor. Köhnü üzümü Arapgir'de, biberi Arapgir'de; dünyaya, Türkiye'ye ihraç ediliyor. Ülke ve Malatya ekonomisine bu kadar katkısı olan, Türkiye ekonomisine tarım anlamında çok katkısı olan illerin başında gelen Malatya'nın çözülmeyen sorunlarının başında sizin bakanlığını yapmış olduğunuz sulama suyu geliyor.

Sayın Bakan, çok büyük derdimiz, en büyük derdimiz, Malatya'nın en büyük derdi tarımsal sulama. Bakın, geçen pazar günü, cumartesi günü Yazıhan'daydım. Biliyorsunuz, 1997 yılında başlayan bir Boztepe yani Recai Kutan Barajı var, 2012 yılında tamamlandı. Size defalarca söyledim ama hâlâ sulama kanalları yapılabilmiş değil. Bakın, baraj yapılıyor -Karadeniz fıkrası gibi- sulama kanalı yapılması unutuluyor. Şimdi, şu anda sol sahil sulama yapılmak isteniyor ama o tazyikten patlayan borular nedeniyle maalesef Yazıhanlı çok zor durumda.

Sayın Bakan, kanalların yapılması için Sayın Veysel Eroğlu yani siz imza koydunuz, taahhütnameye imza attınız. 2 Haziran 2016'da saat 16.59'da tamamlanması gerekiyordu, maalesef tamamlanmadı, Boztepe sulama kanalı tamamlanmadı. Eğer tamamlanmaz ise -imza attınız- "Yazıhan ilçe merkezine okul yapılacak." dediniz ama ne sulama kanalı yapıldı ne de okulun temeli atılabildi. Şu anda Yazıhan'daki bütün köylerdeki ekinler maalesef kurumak üzere, yanmak üzere.

Sayın Bakan, Malatya susuzluk çekiyor, bölge susuzluk çekiyor. Her bölge aynı. Devlet nasıl bir tedbir alıyor, biliyor musunuz Sayın Bakan, devlet nasıl bir tedbir alıyor? Devlet cümbür cemaat bütün bürokratlarını toplayarak yağmur duasına çıkıyor. Yani bu Bakanlığın beceriksizliği Allah'a havale edilerek çözülmeye çalışılıyor. Dua edilsin ama lütfen siz de görevinizi yapın. Keşke sulama problemi sadece Malatya'nın Yazıhan ilçesinde olsa.

Değerli arkadaşlar, Malatya'nın yazın en temel problemi susuzluk. Siz de biliyorsunuz, Malatyalı muhtarlar, çiftçiler her yaz sizin kapınızı aşındırıyor. Malatya'nın her bölgesinde insanlar susuzluktan isyan ediyorlar. Gözlerinin önünde, çocukları gibi bakmış oldukları kayısı ağaçları kuruyor. Battalgazi, Alişar, Hatunsuyu, Dilek, Topsöğüt, Şahnahan, Gözene, Görgü, Karapınar, Örnekköy, Sahilköy, Gölpınar yani Akçadağ'ın bütün köyleri aynı sorunu yaşıyor. Malatyalı üretici o kadar çaresiz ki değerli milletvekilleri, lütfen dikkatle dinleyin, kayısı ağaçları kurumasın diye, Malatyalı çiftçi, kanalizasyon borusunu kırarak sulama yapıyor. Bakın, bir kez daha söylüyorum: Kanalizasyon borusunu kırarak sulama yapıyor. Devlet ne yapıyor? Veli Ağbaba geliyor, kürsüde söylüyor. Devletin almış olduğu tedbir şu: Gidiyor, Veli Ağbaba söyledi diye kanalizasyon borularını kapatıyor. Suyu çözmek için herhangi bir çare üretebilmiş değil. Maalesef Malatya'nın tamamında bir sulama problemi var ve Malatyalı müthiş bir şekilde mağdur ediliyor. Kimi rakamlara göre milyonlarca kayısı ağacı her yıl susuzluktan dolayı kesilmek zorunda kalıyor.

Değerli arkadaşlar, bir başka mesele, İkinci Organize Sanayi'nin akıtmış olduğu su, maalesef Malatya'da bostan ekeni pişman ediyor. Artık Dilek'te, Şahnahan'da, Topsöğüt'te insanlar bostan ekemiyorlar. Çünkü o sular maalesef Malatya'nın en güzel arazilerindeki tarımı yok ediyor.

Sürem az, Yoncalı Barajı'yla ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum. Yoncalı'yla ilgili müjdeyi veren sizsiniz. Tam tamına yirmi iki yıl önce başladı, her yıl ihale yapılıyor, her yıl milletvekilleri gidiyor, Arguvan'a kocaman kocaman müjde veriyor ama Arguvan da hâlâ susuzlukla terbiye edilmeye devam ediliyor.

Bir de bu HES meselesi var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bu HES meselesinde eğer bu HES'lere karşı çıkmıyorsanız Malatyalı çiftçilerin iki eli sizin yakanızda olsun.