Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:86
Tarih:17/04/2018


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MARKAR ESEYAN (İstanbul) - Şimdi, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Başkanım.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Rica ederim.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Ben de Anayasa Komisyonundaydım, bütün süreçlerde birlikteydik, sizin nasıl su fırlattığınızı da hatırlıyorum dün gibi, kafamıza ama...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Gene olursa gene fırlatırım.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Fırlatırsınız yani...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Gene olursa gene fırlatırım. Bana küfredene az bile yaptım. Ayıp ya!

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim Sayın Altay. Sayın hatip kürsü...

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Şahsiyetiniz onu kaldırır, mutlaka yaparsınız.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Şahsiyetimle uğraşma!

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Yok, yok, onu kaldırır.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Hatibi uyarman lazım Sayın Başkan, şahsiyatla uğraşıyor.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Onu kaldırır, yaparsınız.

BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen müdahil olmayalım.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ama İç Tüzük açık.

BAŞKAN - Genel Kurula hitap edin Sayın Eseyan.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Şimdi, şu önemli bir unsur...

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - "Şahsiyetiniz" diyor.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sen kendi şahsiyetine bak!

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Bağırmayın

Şu önemli bir unsur: Şimdi, CHP gerçekten ciddi bir hata yapıyor, bunu ben tabii ki CHP'yi önemseyen bir vatandaş olarak hep ifade ettim...

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) - Ya, hiç önemseme daha iyi.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Beğenmediğiniz her seçimi gayrimeşru ilan etmek CHP'nin aslında altını oyan bir tavırdır, gayriciddi bir tavırdır. Siz bu tavır içerisinde oldunuz, neden? Çünkü 16 Nisanda bu ülke çok büyük bir reform yaptı ve siz bu reforma statükocu zihniyetinizden ötürü karşıydınız. Yalanlar söylediniz; ülkeyi, vatandaşları bir telaşa vermeye çalıştınız, olmadı...

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Söylediklerimiz çıkıyor, çıkıyor.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Çünkü vatandaşlarımız sağduyulu ve hâlâ o 16 Nisanın bir şekilde acısı içerisinde yaşıyorsunuz.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Sayın Hatip, söylediklerimiz çıkıyor ne yazık ki.

TÜRABİ KAYAN (Kırklareli) - Statüko bin dört yüz yıllık zihniyetle yönetime denir. Yeniler ne zamandan beri statükocu oldu?

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim lütfen.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Şimdi, işinize gelmeyen seçimleri ve seçim sistemini gayrimeşru ilan ettiğinizde aslında kendi kendinizi gayrimeşru ilan edersiniz...

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) - Reformlar ileriye götürür, geriye götürmez.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - ...ve bu, önümüzdeki ilk seçimlerde size bir Osmanlı tokadı olarak çarpar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymanın neresi meşru?

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) - Reformlar saltanata götürmez ülkeyi, ileriye götürür; daha demokratik, daha özgür bir ülkeye götürür.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Ben size bir vatandaş olarak uyarıda bulunuyorum. Dolayısıyla biz OHAL'i de FETÖ'yle mücadeleyi de anayasal haklar ve o çerçeve içerisinde sürdürüyoruz. Kendi iç temizliğimizi yaptık.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Partinizden yargıya teslim ettiğiniz bir tane FETÖ'cü gösterin.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Elinizde bir bilgi, belge, kanıt varsa bunu sunun ve sadece o, hani, sürekli salladığınız kâğıtlar gibi sallamayın, ciddi olun...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Hepsi doğru çıktı salladıklarının.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - ...gerçek belgelerle ortaya çıkın.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Hepsi doğru çıktı, hepsi doğru çıktı.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Hukukumuz, yargımız orada; gereği neyse onu yapacaktır.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Savcı bile "Doğru." dedi, savcı, sizin savcı.

MARKAR ESEYAN (Devamla) - Ama her seferinde de gerçekten böyle boşa düşmek anca CHP'nin herhâlde kaderinde var, üzülüyoruz izlerken.

Teşekkürler. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)