Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:86
Tarih:17/04/2018


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MHP GRUBU ADINA RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde önerge verilen konu, referandum. Yani "16 Nisan 2017 tarihinde yapılan ve üzerinden bir yıl geçen referandum yok sayılsın, o gündür bugündür meseleleri gün yüzüne çıkartalım, referandumdan sonra da tekrar parlamenter sistemin gerekliliğine dair çalışmalar yapalım." gibi, bu manada, reel politikle, gerçeklikle örtüşmeyen, zamanı geriye çevirmek isteyen bir uygulama, bir teklif. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak böyle bir teklifi kabul etmemiz asla mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin ve Türk demokrasisinin yeni bir faza geçtiğini ve bu fazın Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemi olduğunu ve Cumhurbaşkanı hükûmet etme sisteminin de artık seçimlerle birlikte, geminin limana yanaşması gerektiği tezini savunuyoruz. Bugün Sayın Genel Başkanımız da bunun gerekçelerini fevkalade altlıklarla izah etti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasi tarihinde önemli günler yaşıyoruz. Bu yaşadığımız günlerde, biz, demokrasi ve güvenlik ilişkisi hususundaki tutum ve davranışları da denge denetimini de çok önemseyen bir partiyiz. Millî güvenlik, millî beka ve devletin varlığı olmaksızın pozitif değerler setleri etrafındaki temel hak ve özgürlükler, bireysel hürriyetler ve demokratik cumhuriyet ve benzeri pozitif kavramların arkasına saklanarak memleketimizin farklı bir maceraya götürülmesine karşıyız. Karşı olduğumuz için de bir an önce hükûmet etme sisteminin "millî devlet, güçlü iktidar" anlayışıyla etrafımızın ateş çemberine döndüğü bir ortamda liderliği Türkiye Cumhuriyeti'nin yapması, Türk devletinin yapması; Ankara merkezli bir başkentin, Türk-İslam merkezli bir medeniyetin büyük bir ülke olarak ortaya çıkarılabilmesi için güçlü bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu yönetim anlayışının da tavsatılması ve değişik yaralar alarak, enfeksiyon risklerini hesaba katarak farklı maceralara götürülmesine dair küresel baronların boş durmadıkları, onların yerli uzantıları üzerinde değişik program ve projeler yürüttükleri kanaatindeyiz. O sebepten dolayı, biz, millî ülkü kızıl elmanın, millî devlet Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve millî bekanın yanında duran siyasi parti olarak büyük Türk milletinin ferasetinin bu gelişmeleri yakından takip ettiğine yürekten inanıyoruz.

Hükûmet etme sisteminin teklifini yapan ve hükûmet etme sistemini cumhurbaşkanlığının hükûmet etme sistemine dönüştüren ve bu kapsamdaki gelişmeleri de adım adım titizlikle takip eden bir partinin mensubu olarak bundan sonraki gelişmelerde de Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceği, Türk milletinin bekası ve artık müdahale edilemeyen aracı aparatların -FETÖ'nün, PKK'nın başta olmak üzere- temizlendiği günlerin geldiğini görüyor, büyük Türk milletine önümüzdeki gelişmelerin hayırlara vesile olmasını diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyoruz. (MHP sıralarından alkışlar)