Konu:Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:85
Tarih:12/04/2018


Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Kendi partilerinin medyayla olan sorunlarını...

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Ne sorunumuz olacak!

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Medyayla değil, Hükûmetle sorunumuz var Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - ...burada Hükûmete dönük iftirayla karıştırmasınlar. Bu, tamamıyla bir iftiradır, Hükûmete karşı yöneltilmiş iftiradan öte bir şey değildir, bunu reddediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)