Konu:Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:85
Tarih:12/04/2018


Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce, HDP Grup Başkan Vekilinin Hükûmeti zikrederek yapmış olduğu ithamı ve iftirayı şiddetle kınıyorum, kabul etmiyorum.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - İftira yok, itham var.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Böyle bir şey iftiradan öte bir şey değil ve bunun üzerinden algı oluşturmaya kalkışmanın ne derece yanlış olduğunu kendilerinin de bilmesi lazım. Bunu söylemek istedim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.