Konu:Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:85
Tarih:12/04/2018


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Çok teşekkür ederim.

Sayın Bakan, Gemlik'le ilgili KHK'yle alınan o kötü karar bir miktar düzenlendi, Gemlik'in yerinde dönüşümü sağlandı. Bu olumlu bir gelişme. Ama yine Gemlik'te çok önemli bir problemle karşı karşıyayız. "Dürdane köyü diken üstünde." diye bir açıklama geldi. Gerekçe şu: 320 tapu, yaklaşık bin dekar arazi, 1986 yılında, önceki kadastrolarda çiftçinin malı olarak tapuları tescil edilmiş, verilmiş, daha sonra 1991'de yapılan yeni kadastro sürecinde bunun orman alanına ait olduğu söylenen yaklaşık bu bin dekar yer, tamamı zeytinlik olan, parça parça olan bu araziler Dürdane köyünün yaklaşık yüz yıllık geçim alanları. Elbette ormanın başka amaçla kullanılmasına hiçbir zaman razı değiliz ama şu gerçeği de görmek zorundayız: Daha önce Orman tarafından onaylanmış, Tapu Kadastro tarafından da tapuları verilmiş ve şu anda bu insanların yaşam, geçim kaynağı yüz yıllık zeytin ağaçları olan bu alanlarda bir çözüme mutlaka ve mutlaka ihtiyaç vardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Şu anda davalar açılıyor. 320 tapuyla ilgili 20 tapu dava açabildi ama ekonomik meseleler yüzünden dava açılamıyor. Bu yüzden, burası için yine bir çalışmaya ihtiyaç var, bu düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç var. Bunu bu Meclisten bekliyor Dürdane halkı.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sarıbal.