Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:84
Tarih:11/04/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MHP GRUBU ADINA RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Tabii, böylesine üzücü bir olayla karşılaşmak, memleketin tamamını yoğun bir düşünceye yönlendirmiştir. Bir öğretim üyesi olarak üniversitelerin bu tür olaylarla gündeme geliyor olmasından her bir milletvekilimiz ve her bir vatandaşımız gibi biz de üzgünüz ama daha da çok, oralarda mesai harcayan, öğrencileriyle beraber hakikati arama peşinde, bilimin bir parçası olma hususunda gayret eden üniversitelerin bu tür olaylarla gündeme gelmesi, çok can sıkıcı bir durumdur.

Üniversiteler, farklılıkların birlikteliği ile ortak akıl ve etik değerler, evrensel normlar doğrultusunda aydınlanmayla ismi müsemma kurumlar olması gereken yerlerdir. Toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gereken yerler, sorunun bir parçası olmaya başlamışlarsa orada iyi gitmeyen, doğru gitmeyen şeyler, ihmaller vardır. Bu ihmalin gereğiyle ilgili bu konuyu en yüksek düzeyde Sayın Genel Başkanımız grup konuşmasında bu hafta yüksek sesle dile getirmiş ve problemin çözümüyle ilgili bazı hususları hatırlatmıştır. Bu konuda FETÖ'cülük yaftası ve şikâyet müessesesinin hangi noktaya geldiği ortadadır. Bu hususta alınması gereken tedbirler ve kriterlerin gözden geçirilmesi hususunda da beş maddelik bazı hatırlatmalar yapmıştır. Bunu bir şekliyle kamu bürokrasisinin ve yüksek siyasetin dikkatine sunmak istiyoruz. Ama bu arada şu hakikatinin altını çizmek lazım: Adı geçen üniversitemizin dışında başka üniversitelerde de adi olaylarla ilgili vakalar vardır. Bugün yine bir üniversitede bir öğretim üyesi doçentin bir öğrencisiyle ne olduğu belli olmayan bir hadiseyle gündeme gelmesi, önce bir cinayet, sonra bir intihar vakası. Üç dört gün önce de başka bir üniversitede bir öğretim üyesi değil, öğrencinin, öğretim üyesi adayı bir öğrencinin başka bir mekânda cinayete kurban gitmesiyle ilgili problemler vardır.

YÖK'ün ve YÖK Denetleme Kurulunun, Millî Eğitimin üniversiteleri daha yüksek düzeyde takip etmesi, özellikle de YÖK Denetleme Kuruluna işin ehli, konunun takipçisi, denetlemeden anlayan arkadaşların getirilmesi ve bu konunun üzerinde durulması gerekiyor. Yani burada sancıyı fark ederek YÖK'ün olağanüstü toplantıyla konuyu gündeme getireceğini ve YÖK Genel Kurulunu yarın itibarıyla toplantıya davet ettiğini basından öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konunun nesnel gerçeklik üzerinden çok yüksek bir titizlikle takibi ve YÖK Denetleme Kurulunda, sadece akademik kökenli uzmanların değil, bürokrasiden gelen, denetlemeyi bilen arkadaşların da özellikle bu konular içerisinde görevlendirilerek konunun takip edilmesi gerektiği hususunda biz de görüşlerimizi ifade etmiş oluyoruz.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)