Konu:(2/1037) Esas Numaralı 8 Nisan Gününün Dünya Romanlar Günü Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (4/143) Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:80
Tarih:03/04/2018


(2/1037) esas numaralı 8 Nisan Gününün Dünya Romanlar Günü Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/143) münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılarımı sunuyorum.

8 Nisan, Roman vatandaşlarımız için çok önemli bir gündür; tüm dünyada kutlanan, tüm dünyada Roman Günü olarak kutlanan bir gündür.

Bugün nasıl ilan edildi onun kısacık tarihine gelmek istiyorum. 8 Nisan, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi katliamında öldürülen 1,5 milyon Roman vatandaşımızın anısına tüm dünyadaki Romanlar için ilan edilmiş bir gündür. Dolayısıyla bugünün Türkiye'de de Roman Günü olarak kutlanması amacıyla Sayın Özgür Özel Başkan Vekilimizle birlikte bir kanun teklifi verdik. Türkiye'de de Roman Günü olarak kutlanmasıyla ilgili.

Bugün, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak, Türkiye'de neyi istiyoruz da bunu teklif ettik? Biz, Romanlar olarak unutulmak istemiyoruz, hizmet almak istiyoruz, ayrımcılığa tabi tutulmak istemiyoruz, ön yargıya maruz kalmak istemiyoruz, farkındalık istiyoruz, hizmet istiyoruz ve barış istiyoruz. Bunun için, Avrupa'da ve dünyada kutlandığı gibi Türkiye'de de Roman Günü'nün kabul edilmesini istiyoruz, çok normal bir şey istiyoruz. Dolayısıyla, bu bağlamda da hepinizden destek istiyoruz. Çünkü maalesef, Türkiye'de Roman vatandaşlarımız unutulmuş durumda, mahallesinin önünden geçersin ama içine girdiğin zaman gerçeği görürsün. Çok fazla da içimize girilmediği için gerçeği hiç kimse bilmiyor. Bir soru sorsam, acaba bunu kim cevaplayabilecek? Türkiye'de ne kadar Roman yaşıyor desem, bunun net cevabını verebilir miyiz? Türkiye'de Romanların yüzde kaçı işsiz desem, bu soruyu cevaplayabilir misiniz? Türkiye'de Romanların yüzde kaçı okula gidiyor desem, bunu cevaplayabilir misiniz? Bunu cevaplayamazsınız, bu derdi bu sıkıntıyı biz biliyoruz. Örnek vereyim: Türkiye'de 5 milyon civarında Roman vatandaş yaşıyor; yüzde 96'sı işsiz, yüzde 2'si ancak liseye gidebiliyor, binde 4'ü ancak üniversiteye gidebiliyor ve yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında yaşıyor çünkü işi yok, eğitimi yok. Bunun için biz, Romanları görünür kılmak istiyoruz, bunun için bu günün kabul edilmesini istiyoruz. Bugün senede bir defa belki hatırlanırız, senede bir defa belki Hükûmetin aklına geliriz, senede bir defa belki hizmet alabiliriz, senede bir defa belki hatırlanıp aranırız, soruluruz, belki hasbihâl ederiz.

Bugün, şunun için de önemli: Farklı kültürlerin bir araya gelmesi için önemli. Farklı kültürlerin bir mozaik oluşturması, bir arada yaşama bilincinin artırılması için de istiyoruz bunu.

Roman vatandaşlarımızın huyunu herkes bilir, ülkesine, milletine, devletine bağlılığını herkes bilir. Onun için, bu bağlılığı bildiğimiz için de bugünü Roman vatandaşlardan esirgemeyin diyoruz.

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum, oylamada "evet" oyu vermenizi de istiyorum.

Bu arada, herkes sizi bekliyor arkadaşlar. Bütün Roman vatandaşlar şu an sizi izliyor "Acaba AKP sıralarından 'hayır' oyu mu çıkacak?" diye bakıyorlar.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Vermezler, vermezler Hocam.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Ona göre de size oy verecekler ya da bize oy verecekler. (CHP sıralarından alkışlar)

AKP'ye oy veren Roman vatandaşlara sesleniyorum: Bakın, burada, biraz sonra sizin için oylama yapılacak. Bakın bakalım Romanlar, sizi Hükûmet seviyor mu sevmiyor mu ya da Romanları Hükûmet önemsiyor mu önemsemiyor mu? Hizmet etmediniz bari...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sor bize ne oy vereceğiz diye. Sor bize, sor.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Evet, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi burada. (CHP sıralarından "Evet" sesleri)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - "Evet" diyoruz, Romanlara "evet" diyoruz.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Evet, bitti. Bak, muhalefet burada.

Arkadaşlar, hizmeti görmedik bari bir defa da şu günü kabul edin de senede bir defa Roman vatandaşlarımızı hatırlayalım.

Çok teşekkür ediyorum.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - AKP Romanları görmüyor, görsün.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bütün milletimize, halkımıza sevgiler saygılar sunuyorum; bütün milletvekillerimize saygılar sunuyorum.

Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)