Konu:İzmir Kınık ile köy ve mahallerinde binlerce vatandaşın faturalarını ödeyememesi üzerine İZSU tarafından sularının kesilmesine ve bu mağduriyetin ortadan kaldırılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:80
Tarih:03/04/2018


İzmir Kınık ile köy ve mahallerinde binlerce vatandaşın faturalarını ödeyememesi üzerine İZSU tarafından sularının kesilmesine ve bu mağduriyetin ortadan kaldırılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, tarafıma iletilen bilgilere göre başta Yayakent olmak üzere İzmir Kınık, Kınık'a bağlı köy ve mahallerinde binlerce vatandaşımızın faturalarını ödeyememesi üzerine İZSU tarafından suları kesilmiştir. Su hakkı temel bir insan hakkıdır. Hiç kimsenin fiziki, ekonomik ya da başka özelliklerinden dolayı suya erişimi engellenemez. Yurt dışına vergiyi kaçıranların ödüllendirildiği, milyonlarca liralık vergi borçlarının bir kalemde silindiği bir ülkede faturasını bile ödeyemeyecek durumda olan insanların su hakkının elinden alınması kabul edilemez bir durumdur. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için en azından bir kez olmak üzere tüm borçlarının silinmesini ve kesilen sularının bir an önce açılmasını talep ediyorum.