Konu:AKP'nin çocukların istismar edildiği cemaat ve tarikat yuvalarına, vakıflara arka çıkarken laik ve bilimsel eğitimin verildiği halkevi şubelerini kapattığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:80
Tarih:03/04/2018


AKP'nin çocukların istismar edildiği cemaat ve tarikat yuvalarına, vakıflara arka çıkarken laik ve bilimsel eğitimin verildiği halkevi şubelerini kapattığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

NECATİ YILMAZ (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Halkevleri 1932 yılında kurulmuş, kamu yararı statüsü olan bir dernektir. Kurulduğu günden beri Anayasa'da ifadesini bulan laikliğin ve bilimin kılavuzluğunda, kurulma amacına uygun, çağdaş, demokratik ilkelerle çalışmalar yürütmektedir. Halkevlerinin bu çalışmaları, dogmatik, gerici, bilim dışı ve ayrımcı bir eğitim anlayışını inşa etmek isteyen AKP iktidarlarını hep korkuttu, hep rahatsız etti. AKP, çocuklarımızın istismar edildiği cemaat ve tarikat yuvalarına, vakıflara arka çıkarken halkevlerinin, çocukların bilimi, doğayı ve yaşamı öğrenmeleri için sürdürdüğü kültürel, bilimsel ve sosyal çalışmalarını yasaklayıp şu anda tek tek halkevi şubelerini mühürlemektedir.

AKP'ye sesleniyorum: Halkevlerini kapatmaya gücünüz yetmez. Laik, bilimsel eğitimin verildiği halkevlerini değil, çocukların istismar edildiği tarikat yuvalarını kapatın. (CHP sıralarından alkışlar)