Konu:Afrin ve Suriye'nin yeniden inşasında ve yapılandırılmasında Hassa bölgesinin konum olarak uygun olacağına ve kaybolan ekonomik ve sosyal prestijini tekrar kazandırmak için Hassa'ya bir gümrük kapısı açılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:80
Tarih:03/04/2018


Afrin ve Suriye'nin yeniden inşasında ve yapılandırılmasında Hassa bölgesinin konum olarak uygun olacağına ve kaybolan ekonomik ve sosyal prestijini tekrar kazandırmak için Hassa'ya bir gümrük kapısı açılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİROL ERTEM (Hatay) - Teşekkür ediyorum Başkanım.

Zeytin Dalı Operasyonu'nun Hassa ilçemizden başlamasından sonra ilçemiz jeopolitik açıdan önem taşıyan bir hâl almıştır. Hatay'a yapılması düşünülen en önemli organize sanayinin Hassa ilçemizin sınırları içerisinde olması, Gaziantep Organize Sanayisine yakın olması ve yapılması planlanan tünelle İskenderun Limanı'na bağlanması Hassa'yı ekonomik açıdan da bir merkez hâline dönüştürecektir. Bu yüzden, Afrin ve Suriye'nin yeniden inşasında ve yapılandırılmasında Hassa bölgesinin de konum olarak uygun olacağını düşünüyoruz. ÇUKOBİRLİK, Zirai Donatım, Toprak Mahsulleri Ofisi, askerlik şubesi, hapishane, TEDAŞ, TEKEL gibi kurumların Hassa'dan alınıp komşu ilçelere taşınmasıyla Hassa ilçemiz prestij ve ekonomik açıdan kayba uğramıştır. Bu vesileyle, kaybolan ekonomik ve sosyal prestijini tekrar kazandırmak için Hassa'ya da bir gümrük kapısının açılmasını Hassa halkı adına talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili Hükûmeti ve ilgili bakanlıkları...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)