Konu:Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:29/03/2018


Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda önemli değişiklikleri içeren bu kanun tasarısının yasalaşmasında başta Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimize ve Genel Kuruldaki çalışmalar sırasında yoğun bir gayretle, büyük bir emekle bu tasarının çıkmasına destek veren bütün parti gruplarımıza, milletvekillerimize, Meclis Başkanlık Divanımıza yürekten teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Biz teşekkür ederiz.