Konu:Çiftlik Bank Konusunda Hükûmetin İlgisiz Olduğuna Ve Hükûmet İle Bürokrasinin Müteselsilen Sorumlu Tutulması Gerektiğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:29/03/2018


Çiftlik Bank konusunda Hükûmetin ilgisiz olduğuna ve Hükûmet ile bürokrasinin müteselsilen sorumlu tutulması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, bakın, 25 Aralık 2017'de soru önergesi vermişiz ve Hükûmet ilgisiz davranmış, hiçbir şekilde tereddüt yaşamamışlar, hassasiyetleri yok düzeyde, 21 Şubatta ancak bir cevap vermişler. 8 sorumun muhtevasına hiçbir şekilde uygun cevap verilmemiş, boş bir anlam içeren bir cevap verilmiş.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hayır...

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Bakan, bir dinler misiniz?

Sayın Bakan da burada, aslında bu kadar ilgisizlik Hükûmetin ilgisizliğidir, devletin ilgisizliğidir. Bu yüzden Hükûmet müteselsilen, buradaki Hükûmetin içerisinde yer alan bürokrasi müteselsilen sorumlu tutulmalı ve halkın 1 milyarı halka tekrar iade edilmelidir diyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan.