Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:29/03/2018


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HDP GRUBU ADINA MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz Türkiye'nin çok önemli bir gündemi var, bu Çiftlik Bank hikâyesi diyelim, aslında hikâye değil ama yaşanıyor hâlâ. Çiftlik Bank, katılımcısına bir yıl içerisinde kazancını ikiye katlama vaadiyle kısa bir sürede Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık vurgununun öznesi hâline gelmiştir. SPK'nin yaptığı ilk açıklamada 77.843 kişiden 511 milyon toplatıldığı belirtilmiştir ancak son gelişen noktada 132.222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 liranın toplandığı ilgili kurum tarafından açıklanmıştır.

Değerli milletvekilleri, bakın, bu konuda biz çok önemli bir çalışma yapmıştık ve bu çalışmamızı... 25 Aralık 2017'de Meclis Başkanlığına bir araştırma önergesi verdik ve bu konunun açıklanmasını, bu konunun araştırılarak ilgili Bakanlık tarafından... Konunun hassasiyeti belirtilmişti ancak Bakanlık bu konuya -hiçbir şekilde- o kadar alakasız, ilgisiz davrandı ki verdiği cevap 20 Şubatta geldi ve iki satırdan oluşan bir cevap, hiçbir kıymetiharbiyesi de yok; araştırma yapılmamış, ne yapıldığı, ne edildiği konusunda hiçbir bilgi verilmemiş.

Değerli milletvekilleri, bakın, halkımız kandırılıyor hem de tekbir getirilerek, halkın dinî duyguları kullanılıyor, ticarette kullanılıyor. Buna karşı halkın kandırılmasına, halkın değerlerinin bu şekilde sabote edilmesine bir bakanlık nasıl böyle ilgisiz davranabilir? Neden bizim araştırma önergemizi bürokrasi dikkate almaz, iki satırla geçiştirir? Arkadaşlar, bu konuda Hükûmet müteselsilen halkımıza karşı sorumludur. Hükûmet bu konuda bu projenin ortağıdır, bunu açıkça ifade ediyorum. Ortağı olmasa, bürokrasisi olmasa, siyasi ilgisi olmasa bu sahtekârlık ortaya çıkartılırdı. Halkımızın değerleri kuşatılmış, halkımızın değerleri maalesef... Gencecik bir insan, sahtekâr olarak nitelendirdiğimiz genç bir insan, bunun yeteneği ne olursa olsun, tek başına yapacağı bir iş midir değerli milletvekilleri? Dolandırıcılığın boyutu bu kadar ortadayken Hükûmet, Meclis nasıl ilgisiz kalabilirdik biz bu işe?

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu Çiftlik Bankla ilgili ulusal basında, TV'lerde gezen reklamla ilgili orada geçen cümleyi okuyacağım size: "Dinle evlat, derdin memleket ve milletse hedefin net, ufkun geniş, gönlün mavi gökyüzü gibi engin ve duruşun elif, dimdik olmalı. Lakin unutma, önüne engeller koyacaklar -bizim önerge gibi- ayaklarına çelmeler takacaklar ama sen yıkılma, yılma, dolandırıcılığa devam et." diyorlar. Yazık, gerçekten ülkemiz için yazık arkadaşlar. Ve buna sanatçılar da katılıyor. Ulusal TV'lerde, büyük, yayın yapan gazetelerde reklamları çıkıyor. Sadece simülasyonla halkı kandırıyorlar. Yok, yarattıkları hiçbir tesis de yok doğru dürüst.

Değerli milletvekilleri, devam edeyim: "Ve asla yorulma." Ne kadar tanıdık değil mi? Mesele yine memleket meselesiymiş gibi, "Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük süt ve damızlık çiftliğiyiz." diyerek reklam yapmaya devam ettiler. Ve devam ediyorlar, o reklam şeyinden devam ediyorum: "Gururumuz Anadolu, muhtaç olduğun kudret şah damarından daha yakın. Türk ekonomisine güven ve istikrar olmaya devam edeceğiz." Kim diyor? Bu sahtekârlar diyor.

Vatan millet Sakarya; inancımızı kullanıyorlar, öğretimizi kullanıyorlar, "Her yol mübah." diyorlar ama Hükûmet uyuyor, bakanlık uyuyor, bürokrasi uyuyor. Bunun bir nedeni var mı arkadaşlar? Var. O zaman bu projeye ortaksınız, çok üzülerek söylüyorum; ortak değilseniz gelin araştıralım birlikte, bu konu nereye gitmişse. Oligarşik bürokrasi mi buna neden olmuş? Belki de sizin karşıtlarınız da olabilir buna. Eğer bir gerekçe doğru ortaya konulacaksa bunun tüm yönleriyle araştırılması gerekiyor değerli milletvekilleri. Gelin, buna ortak olmayın, bu önergemize destek verin, konuyu tüm detaylarıyla açıklayalım çünkü bunun gibi 37 tane daha organizasyon var arkadaşlar, 37 tane daha. Halkımızın değerlerini bu şekilde çürütmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu önergeye sizden destek bekliyoruz, aksi takdirde ortak olmuş olacaksınız.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan.