Konu:Sarp Sınır Kapısı’nda Çok Ciddi Yığılmalar Meydana Geldiğine, Bu Konuda Gerekli Tedbir Ve Önlemlerin Alınmasını Rica Ettiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:24
Tarih:14/11/2012


SARP SINIR KAPISI’NDA ÇOK CİDDİ YIĞILMALAR MEYDANA GELDİĞİNE, BU KONUDA GEREKLİ TEDBİR VE ÖNLEMLERİN ALINMASINI RİCA ETTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Türk Hükûmeti ile Gürcistan Hükûmeti arasında 31 Mayıs 2011 tarihinde Batum Sınır Kapısı'nın modernizasyonu sonrasında yapılan açılışta imzalanan protokolle, 10 Aralık 2011 tarihinde uygulamaya geçen 2 ülke arasında pasaportsuz geçiş yani kimlikle geçişler sayesinde Türk ve Gürcü vatandaşlar rahatlıkla karşılıklı olarak geçişe başlamışlardır.

Burada 1 TL'lik bir uygulama vardı. 1 TL'lik uygulama olduğu için, pasaportla da geçiş olmadığı için Sarp Sınır Kapısı'nda çok ciddi yığılmalar meydana gelmektedir. Sarp Sınır Kapısı'ndaki gümrük yetkilileri, polis ve güvenlik güçlerimizin yetersiz olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşmaktadır. Bu durumun giderilmesi, ülkemizin Sarp Sınır Kapısı'ndaki bu mağduriyetin giderilmesi için ilgililerin, ilgili bakanlığın Sarp Sınır Kapısı'nda gerekli tedbir ve önlemleri almasını hassaten rica ediyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bayraktutan.