Konu:Van Milletvekili Lezgin Botan ve Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:78
Tarih:28/03/2018


Van Milletvekili Lezgin Botan ve Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Van'ın Erciş ilçesindeki hastane ve Van'daki diğer ilçelerle ilgili hastaneler konusunda sayın milletvekilimizin sorduğu suale cevap vermek istiyorum.

Arkadaşlar, bazen maalesef İhale Kanunu'ndan kaynaklanan nedenlerle inşaatları tamamlamamız sıkıntıya neden oluyor. İflas ediyor, bunlar yargı konusu oluyor, tasfiye edilmeden tekrar ihale edemiyorsunuz. Bunun gibi mesela Ağrı'daki hastanemizi onuncu yılında, ancak bu sene bitirebildik. Böyle hastanelerimiz var. Benim de kendi ilimde Vezirköprü Hastanemiz 7'nci yılında; bu şekilde gidiyor. Bu, yasadan kaynaklanıyor ve sistemden kaynaklanıyor yoksa Türkiye'de bizim 880 hastanemiz var.

Yine, diğer vekil arkadaşımızın da sorusuna cevaben söylüyorum...

LEZGİN BOTAN (Van) - İhale kabulünde defalarca değişikliğe uğradı ama ya.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - O diğer ilçeleri de...

LEZGİN BOTAN-(Van) - Erciş ilçesindeki hastane için zaten 2010 yılından şimdiye kadar defalarca sizden önceki Sayın Bakan da "Bir ay içerisinde bitireceğiz." dediler, öyle kaldı.

BAŞKAN - Sayın Botan, Sayın Bakan bir meramını anlatsın, acele etmeyin.

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Yani bu, sistemden kaynaklanan bir sıkıntı; yoksa Türkiye'de biz, bu sene bile 40'ın üzerinde hastane açacağız. Bitirdiğimiz hastanemiz 880'in üzerinde. Bu hastanelerin, devlet hastanelerinin hepsinde sadece katkı payı... Bunlar cüzi paylar; sağlık sistemini doğru kullanmaya alışmamız için katkı verebilecek bir pay. Yoksa sağlık hizmetleri devlet hastanelerinde, kamu hastanelerinde ücretsizdir arkadaşlar.