Konu:İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın açıklaması üzerine konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:78
Tarih:28/03/2018


İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın milletvekilimizin ifade ettiği gibi bu, bir ayrımcılık değil. Bu, ülkenin bir alanda öne geçmesi için kullanacağı bir yöntemdir. Bunu, pek çok ülke pek çok alanda yapıyor.

GARO PAYLAN (İstanbul) - O zaman KDV almayalım derim Sayın Bakan, yabancılara KDV yok diyelim.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Bir KDV üzerinden bakmayalım Bu, bir ayrımcılık değildir, Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin imkânlarını artırmak için atılmış bir adımdır.

Teşekkür ederim.