Konu:İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 4'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:78
Tarih:28/03/2018


İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 4'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu (k) bendinde zikredilen husus hakkında Sayın Paylan Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız ile yabancılar arasında sanki yabancıların lehine, Türkiye'de yaşayan vatandaşların aleyhinde bir durum varmış gibi bir görüntü verdi veya söylemini öyle ifade etti, o şekilde söyleyeyim.

Arkadaşlar, bir yabancı ülkemizden bir ürün alsa havaalanından çıkarken KDV'sini iade ediyoruz veya yurt dışında biz bir ürün aldığımızda ayrılırken o ülkeden KDV'si bize iade ediliyor. Bir kere, bu meseleye bu yönüyle bakmak lazım.

İkincisi ise bugün, dünya üzerinde sağlık turizminden yararlanan insan sayısı 30 milyon, Dünya Sağlık Örgütünün verdiği rakam ve bu alanda harcanan para 500 milyar dolar. Yani kişi başı sağlık turizminde harcanan para 17 bin dolar ortalama. Türkiye bugün, sağlık altyapısına ciddi yatırımlar yaptı ve sağlık altyapısını yeniledi ve aynı zamanda, Türkiye'nin iyi yetişmiş ve yüksek standartlı sağlık kadrosu da var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Bir ek süre verirseniz tamamlayayım.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Türkiye'nin ciddi, iyi yetişmiş önemli bir sağlık kadrosu var. Türkiye bu hizmetleri, kendi insanlarına vermek için elbette kurguladı ve yaptı, bu imkânı Türkiye'ye, insanımıza sundu. Ama bu imkânın diğer ülkelere de sunularak ülkemize bu alanda ciddi döviz getirme imkânı var. Bugün 5 milyar dolar civarında hesaplanan sağlık alanından gelen bir para var yurt dışından ve bunu 10 milyar dolar ve daha üzerine taşımak mümkün, Türkiye buradan payını alacak. Elbette ki meseleye böyle yaklaşmak lazım yoksa biz insanımıza zaten parasız sağlık hizmeti veriyoruz. Türkiye'de herkes genel sağlık sigortası kapsamında yoksa KDV'nin bunların üzerinde, vatandaşımızın ödemeleri üzerinde doğrudan bir etkisi yok.

Teşekkür ediyorum.