Konu:Türkiye'de gıdaların kontrolünün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetiminde olduğuna ve kırmızı ete domuz eti karıştırılması durumunun söz konusu olmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:78
Tarih:28/03/2018


Türkiye'de gıdaların kontrolünün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetiminde olduğuna ve kırmızı ete domuz eti karıştırılması durumunun söz konusu olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlar; hatibi az önce dinledik. Dinleyince bu kadar "domuz eti" kelimesi geçen bir konuşma, sanki Türkiye'nin bir yerinde konuşmuyoruz, Avrupa'da domuz etini helal sayan bir ülke içerisinde bir konu konuşuyormuşuz imajı uyandırdı. Böyle bir şey yok. Türkiye'de gıdaların kontrolü Tarım Bakanlığının denetiminde; değil domuz eti, kırmızı ete beyaz et bile karıştıramazsınız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - At eti yiyor millet Sayın Bakan ya! Allah aşkına ya!

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - At eti...

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Zaruret varsa yenebilir Sayın Bakan!

BAŞKAN - Sayın Akar, Sayın Bekaroğlu, lütfen...

Sayın Bakan bir derdini anlatsın.

Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Eğer suç olan bir fiili işleyen varsa elbette ki yakalandığında yargıda cezası verilir, onunla ilgili gerekli önlemler alınır. Aksi takdirde, birileri bir suç işlediğinde, bunu genelleme yapıp sanki böyle bir karar varmış gibi ortaya sunmak kabul edilebilir bir şey değildir.