Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:78
Tarih:28/03/2018


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, grup başkan vekilimizin konuşmasını dikkatle dinledim. Kendisine teşekkür ediyorum.

Sözlerimin hiçbir yerinde, hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu içinde yer alan milletvekili arkadaşlarımızın söylemlerine ilişkin "içi boş söylemler" ifadesini kullanmadım.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Vallahi billahi söyledin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, kullanmadım, tutanaklara bakabiliriz.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Allah canımı alsın söyledin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Tutanaklara bakalım birlikte.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Ama kastedilen ifade bu yani.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, yok olumlu anlamda söylüyorum yani böyle bir şey söylemem.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Söyledin. Tutanakları istiyorum.

BAŞKAN - Sayın Bakan, Genel Kurula hitap edin lütfen.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani burada bütün arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz, farklı fikirlerimiz var, saygı duyuyorum. Bu şekilde bir söylem kullanmadım, onu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bütün milletvekili arkadaşlarımızın, bütün parti gruplarımızın tasarının daha da iyileşmesi noktasında katkıları vardır, ben kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Zaten Meclisin esas görevi de bu. Dolayısıyla benim yaptığım konuşmayı da bu çerçevede değerlendirin, yoksa tasarıya yapılan bütün katkılardan dolayı bütün parti gruplarına teşekkür ediyorum.