Konu:Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:78
Tarih:28/03/2018


Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Arslan, şu anda görüşülmekte olan Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı'na ilişkin birtakım değerlendirmeler yaptı, önerilerde bulundu. Şunu baştan ifade etmek lazım: Bu kanun tasarısı hazırlanırken, hemen hemen, ekonomiyle ilgili, iş hayatıyla ilgili bütün sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yapıldı, yazılı olarak görüşler toplandı, Katma Değer Vergisi Kanunu'na ilişkin çok kapsamlı toplantılar yapıldı, diğer ülke örnekleri incelendi, mevcut kanunun uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin çok kapsamlı farklı toplantılar tertip edildi. Esnaf odalarına gidildi, sanayi odalarına gidildi, gerçekten KDV konusunda çok kapsamlı değerlendirmeler yapıldı, mevcut kanunun sorun oluşturan alanları tek tek tespit edildi. 1985 yılında yürürlüğe giren bu kanunun otuz üç yıl sonra bugünkü ihtiyaçları karşılamadığı alanlar belirlendi ve bugün Genel Kurulumuzun huzuruna getirilen kanun tasarısı oluşturuldu. Bir kanun toplumun beklentilerini karşılıyorsa, toplumun istemlerine, gelecek taleplerine karşılık getiriyorsa, onların işlerini kolaylaştırıyorsa, onların ihtiyacı olan konulara çözüm getiriyorsa, sistemi önemli ölçüde temel parametreleri itibarıyla değiştiriyorsa bu bir reformdur. Sizin veya benim bu kanuna "reform" dememizin bir önemi yok. Vatandaş bu kanuna ihtiyaç penceresinden bakıyor ve bu kanun tasarısı kamuoyuyla paylaşıldığında, gerçekten, geniş toplum kesimlerinden ve ekonomiyle ilgili çevrelerden, vatandaşlarımızdan, esnafımızdan, iş adamımızdan, sanayicimizden büyük teveccüh gördü. Toplum bu yasayı bekliyor. Bir an önce yasalaşması konusunda da büyük bir beklenti var. Bu açıdan meseleye reform meselesi olup olmadığı noktasında bakmak yanlış olur.

Ayrıca, daha önceki yaptığım açıklamalarda da söyledim, Katma Değer Vergisi Kanunu'na ilişkin Maliye Bakanlığı olarak yaptığımız çalışmalar sadece bu kanun tasarısından ibaret değil. Bundan önceki dönemde de zaman zaman ekonominin ihtiyaçlarına bağlı olarak birtakım istisna düzenlemeleri, indirim düzenlemeleri yaptık, Bakanlar Kurulu kararlarıyla vergi indirimleri yaptık. Bugün şaşırıyorum. AK PARTİ hükûmetleri döneminde on beş yıl boyunca, on altı yıl boyunca eğitimden giyim kuşama, turizmden sağlığa, temel gıda maddelerine kadar vergi oranlarında önemli indirime gidildi. Bugün birçok alanda vergi oranları indirildi. Ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda yerli üretimi artırmak amacıyla yatırım amaçlı, üretim amaçlı KDV oranlarında indirimlere gidildi. Dolayısıyla, burada getirilen tasarı hazırlanırken Katma Değer Vergisi Kanunu'nda düzenlenmesi gereken indirim ve istisnalara ilişkin hiçbir çalışma yapılmadığı şeklindeki değerlendirmenin de haksız bir değerlendirme olduğunu söylemek isterim. AK PARTİ hükûmetleri döneminde Katma Değer Vergisi Kanunu'na ilişkin olarak ne zaman bir ihtiyaç ortaya çıkmışsa bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz, vergi oranları tek başına kanunla düzenlenmez. Katma Değer Vergisi Kanunu standart bir oran belirler, Bakanlar Kurulu bu standart etrafında oranları farklılaştırabilir. Daha önce de açıkladım; Bakanlık olarak şu anda katma değer vergisi oranlarına ilişkin bir etki analizi çalışması yapıyoruz. Bu çalışmada da her zaman için bugüne kadar yaptığımız bütün indirimleri de dikkate alarak varsa diğer indirimleri de yaparız.

Bir de değerli arkadaşlar, sürekli eleştirmek "Şu yoktu, bu yoktu." demek kolay da bir de öneri getirin, onu da dinleyelim.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Getirdik öneri.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani somut bir öneriniz varsa... Sadece teorik önerilerle olmuyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Dinlemiyorsunuz, getiriyoruz Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Kanunun matrahına girmekle, oranına girmekle, efendime söyleyeyim, istisnalarına değinmekle bu işler olmuyor, topluma dokunan, toplumun ihtiyaçlarını içeren öneriler getirin. Öneri getirmeyen, içi boş söylemlerle, toplumun bu kadar benimsediği bir kanun tasarısını haksız yere eleştirmenizi de yadırgadığımı söyleyeyim.

Sayın Gürer memur, işçi emeklilerine ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Yani saygıyla karşılıyorum. Biz AK PARTİ hükûmetleri olarak her zaman için çalışanlarımızın, emeklilerimizin, işçilerimizin refah seviyesinin artırılması, gelirlerinin artırılması konusunda bugüne kadar önemli düzenlemeler yaptık. Bugün bir memurun, bir işçinin, bir emeklinin eline geçen net maaş, enflasyonla mukayese edin, başka şeylerle mukayese edin, 2002'nin çok üzerindedir. Hükûmet olarak bir taraftan ekonomiyi büyüttük, bir taraftan da tüm sosyal kesimlerin refahını artıracak adımlar attık. Bunlardan da çalışanlar paylarını aldılar, daha da artıracağız. Her zaman için biz çalışanlarımızın yanında, ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak ne gerekiyorsa yaparız.

Sayın Topal, Hatay'la ilgili konuyu karşılıklı konuşuyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. O konuda zaman zaman sizlerle istişarelerimizi yapmaya devam edeceğiz.

Sayın Çamak iflaslardan bahsetti. Benim bildiğim, iş hayatı içerisinde iş yerleri açılır, kapanır yani her iş yerinin kapanması bir iflas anlamına da gelmez. 2017 yılına ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak. Türkiye ekonomisi, 2017 yılı sonu itibarıyla yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme kaydetti. Yaklaşık 1 milyon 500 bin, 1 milyon 600 bin...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Biz niye göremiyoruz Sayın Bakan?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Nerede Sayın Bakan, nerede? Vatandaşın cebi delik.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - E, görmek için göz lazım. Gözlük var ama ona rağmen göremiyorsun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Var, var. Sende de var ama sen farklı yerden bakıyorsun, ben farklı yerden bakıyorum.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Sayın Bakan, göz de var, gözlük de var ama büyüme yok, büyüme.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Büyüme yok ortada.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerli arkadaşlar, gören görüyor, millet görüyor, sorun yok.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Milletin bir şey gördüğü falan yok.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Millet görsün yeter. Millet takdir ediyor.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Biz de milletiz, biz uzaylı mıyız?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Yandaş basınınızda her şeyi tozpembe gösteriyorsunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, bir toparlayayım.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Özdemir, şunu söyleyebilirim sağlık çalışanlarına ilişkin: Sağlık Bakanlığımızın talebi oldu, Devlet Personel Başkanlığımızdan olumlu görüş de geldi. Bugün itibarıyla inşallah -daha fazla alacağız ama- 9 bin sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız. Dolayısıyla yıl içerisinde, önümüzdeki aylarda yine sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili bir düzenleme yapacağız ama bugün itibarıyla 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak.

Sayın Özcan, 2002 yılında petrol fiyatları 120 dolar değil...

TANJU ÖZCAN (Bolu) - 125 dolar.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...sadece 28 dolar.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - 125 dolar.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şu rakamları bir türlü öğrenemediniz, şaşırıyorum size.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - 125 dolar, bir bakın bakalım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - 2002 yılında petrol varil fiyatı 28 dolar. Lütfen şu rakamları doğru öğrenin.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Buraya gelirken o rakamları, o bilgileri size kim veriyorsa yanlış veriyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu rakamlar doğru. Yanlışsanız da çıkın, kürsüden yanlış olduğunu kabul edin.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Kandırılmışsınız, kandırılmışsınız.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Biz kandırılmadık. Siz milleti kandıracağını sanıyorsunuz ama kimse size inanmıyor zaten.

Sayın Akar, Kocaeli'yle ilgili... Kocaeli, ekonomimizin belkemiği.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Evet.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Kocaeli'ye her türlü yatırımı da götürüyoruz. Kocaeli vergi de topluyor, ekonominin de dinamosu.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hangi yatırımı yapıyorsunuz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Kocaelilileri de takdir ediyoruz, sizi de takdir ediyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sonuncu il Sayın Bakan, sonuncu il.

BAŞKAN - Lütfen Sayın Akar...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Yurdakul, yıpranma payıyla ilgili, emeklilik aylıklarıyla ilgili çalışmamız olumlu bir şekilde inşallah yakın bir zamanda neticelenecek. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten müjdeyi verdiler. Dolayısıyla Sağlık Bakanıyla beraber çalışıyoruz. Sayın Bakanımız Bakanlar Kurulunda da bu konuyu sundu. İnşallah yakında müjdeli haberler de vereceğiz.

Sayın Şimşek, Mersin Erdemli konusunun detaylarını öğrenip bir konuşalım yani şu anda konuya vâkıf değilim. Araştıralım, ne gerekiyorsa, vatandaşlarımızın oradaki sorunlarını çözmek için de adımlar atalım.

Teşekkür ederim.