Konu:697 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:58
Tarih:13/02/2018


697 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CELALETTİN GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, uygun görürseniz bu ek maddenin mahiyeti hakkındaki gerekçeyi okumak istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun.

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI CELALETTİN GÜVENÇ (Kahramanmaraş) - Önergeyle kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe giriş sıralarına göre kanunlaştırılmaması sebebiyle ortaya çıkan mükerrer düzenlemeleri önlemek, bundan kaynaklanabilecek tereddütlere mahal vermemek ve kanun hükmünde kararnamelerin yürürlükteki durumuna göre kanunlaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun kayıtlara geçmesini arzu ediyoruz.