Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın açıklaması üzerine konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:77
Tarih:27/03/2018


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın açıklaması üzerine konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Valiye özellikle sordum "Trafolar jandarma denetiminde gelinip sökülüyor. Böyle bir durum var mı? İddia bu." diye. Böyle bir şeyin olmadığını söyledi, sadece elektrik parasını ödemeyenlerin elektriğinin kesildiğini söyledi. Konuyu daha derinliğiyle inceler, sizlere bir bilgi veririz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.