Konu:Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:77
Tarih:27/03/2018


Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlar; az önce de Milletvekilimiz Meral Danış Hanım Mardin Kızıltepe'de elektriklerin kesildiği, trafoların söküldüğü şeklinde bir bilginin kendisine ulaştığını söylediler. Mardin Valisiyle yaptığım görüşmede böyle bir şey yok. Bölge, tabii, elektrik dağıtımı özelleşmiş bir bölge. Elektrik parasını ödemeyenlerin elektrikleri kesiliyor, ödeyenlerin de elektrikleri veriliyor. Farklı bir durum yok. Özel olarak sordum.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Elektrikleri kesiyorlar, değil mi Sayın Bakan?

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Ödemeyenin elektriği kesilir. Bütün Türkiye'de öyle oluyor, Samsun'da da öyle oluyor, Tekirdağ'da da öyle oluyor, Mardin'de...

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Ödeyemeyen on binlerce insandan bahsediyoruz.

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Ödeyemeyen ayrı bir olaydır ama öyle, özel olarak jandarma denetiminde trafolar sökülüyor falan, böyle bir durum yok.

Arz ederim.

Teşekkür ediyorum arkadaşlar.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.