Konu:Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:76
Tarih:22/03/2018


Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Çok teşekkür ediyorum.

Burada yaptığımız düzenlemede bin adet vergi müfettiş yardımcısı alacağız, bin adet de devlet gelir uzmanı alacağız. Buradaki amacımız, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeni kurduğumuz katma değer vergisi iade grup başkanlıkları bünyesinde bu arkadaşları istihdam etmek ve bunları ileriye dönük hazırlamak.

Diğer taraftan, konuşmamda da ifade ettim, yeni bir risk analiz merkezi kuruyoruz. Özellikle yeni sistemde iktisadi faaliyetlerin daha yakından, düzenli bir şekilde ve risk analizine dayalı olarak takibi gerekiyor. Burada yaklaşık bin devlet gelir uzman yardımcısı almak suretiyle bu arkadaşlara önümüzdeki dönemde ekonometriden tutun da istatistik, iktisadi analizler, sektörel faaliyetlerin analizi gibi birçok konuda eğitim verip ileriye dönük bunları yetiştireceğiz. Gerçekten, KDV Kanunu'nda vatandaş lehine önemli bir kolaylık getiriyoruz. Ama bunun taşıdığı bazı riskler de var. Bu risklerin yönetilmesinin tek yolu iktisadi faaliyetlerin risk analizine dayalı olarak takibi. İnşallah, bu konuda idari kapasiteyi geliştirmek anlamında bu arkadaşlarımız bize büyük bir güç ve enerji verecekler.