Konu:Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:76
Tarih:22/03/2018


Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Arslan, sosyal yardımlarla ilgili hak sahipliği belirlenirken belirli gelirlerin buna dâhil edilmesi konusunda bir soru yönelttiler. Tam olarak orada bağlanan aylığın ne olduğunu bilmemekle beraber, genel bilgim olarak şunu söyleyebilirim: Bütün sosyal yardım ödemelerinde, ekonomik durumun tespitinde hane halkı yaklaşımı esas alınıyor. Bir haneye giren toplam gelir farklı farklı olabilir; ücret olabilir, emekli aylığı olabilir, kira geliri olabilir veya bir ticari kazanç olabilir; bir haneye giren toplam gelir üzerinden de o hanede bulunan kişi sayısı bölünerek ekonomik yoksulluk içinde olunup olunmadığı belirlenmektedir çünkü birçok sosyal yardım ödemesi, başka şartların yanında ekonomik yoksulluk şartına bağlanmış. O açıdan genel bilgim itibarıyla konuyu bu şekilde cevaplayabilirim ama detayında da eğer aylıkların... Engelli aylığı olabilir mi?

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Engelliye ait aylık ama bu aylık engelliye verildiği hâlde başkasının geliri var denilerek kesiliyor bu engelli aylığı. Böyle bir şey olmaz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada, tamamen hane halkı gelirinin hanedeki sayıya göre bölündüğünü söyleyebilirim.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Ama olmaz ki kişiye veriyoruz Sayın Bakan bunun düzeltilmesi gerekir, burada bir yanlışlık var.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hayır, hayır, bilgiyi söylüyorum, Aile Bakanlığıyla da ayrıca konuşacağım.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Bir yanlışlık var, düzeltin diye söylüyorum Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Çamak ilaçlarla ilgili bir konuya değindiler. Yani benim böyle bir bilgim yok. Bir kere, Hükûmet olarak vatandaşımızın ilaca erişimi, ihtiyaç duyduğu ilaçların bütün kanallar üzerinden getirilmesi konusunda çok önemli, yapısal reform niteliğinde düzenlemelerimiz var.

Bakın, bugün vatandaşımız gidip eczaneden, doğrudan ilaca erişebiliyor. Yurt dışından getirilmesi gereken bir ilaç varsa Türk Eczacıları Birliğini de araya koymak suretiyle yurt dışından ilaç getiriyoruz. Zaman zaman bazı ilaçlarla ilgili olarak özel iskonto oranlarını düşürmek suretiyle tedarik noktasında ortaya çıkabilecek riskleri yönetiyoruz ama ben buna rağmen sizin söylediğiniz hususlarla ilgili Sağlık Bakanımıza -böyle bir bilgi var mı, yok mu- ayrıca soracağım ama Hükûmet olarak her zaman için ilacın -ihtiyaç nerede olursa olsun- vatandaşımıza -ihtiyacı ne olursa olsun- sağlanması konusunda her türlü çabayı da gösterdiğimizi söyleyebilirim.

Sayın Tanal, biliyorsunuz, kamu görevlilerine veya devlet görevlilerine -buna bütün makamlar dâhil- verilen hediyeler ve protokol çerçevesinde verilen eşyalarla ilgili uygulanacak mevzuat belli ve bu kural herkes için geçerli bir kural. Bu açıdan bir soru sormak suretiyle ima yoluyla sanki bunlar yapılmıyormuş gibi belki bir anlam oluşturmaya çalışıyorsunuz ama bunları kabul etmek mümkün değil. Türkiye hukuk devleti. Bütün makamlara, kurumlara protokol çerçevesinde ne veriliyorsa onlar kayda alınır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Araç var mı, yok mu? Neyi ima ediyorum? Size net soruyorum. Neyi ima ediyorum? Araç var mı, yok mu, soruyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şu anda söylediğiniz hususta açık bir bilgim... Yani araç sayılarına ilişkin bir bilgi sahibi değilim ama bazen soru sorarak da bir değer yargısı oluşturulduğunu görüyoruz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Hiç iması yok. Araç var mı, yok mu? Varsa kaydedildi mi, edilmedi mi?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Tümer...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yani bu kadar sağa sola yalpalamanıza gerek yok.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Tanal, sözlerinize dikkat edin.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sözlerimde dikkatliyim. Siz sözlerinize dikkat edin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sağa sola yalpaladığım falan yok. Edebinizi takının. Bakın, bugün mübarek bir gün.

BAŞKAN - Sayın Tanal...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Siz edebinizi takının, siz edebinizi takının! Neyi ima ediyorum?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bak, birbirimize saygıda lütfen kusur etmeyelim.

BAŞKAN - Sayın Tanal, bakın, sorunuzu sordunuz, cevap sizi tatmin eder, etmez; Sayın Bakan cevabını verdi.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ben net bir mantıkla soruyu soruyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bakın, söylediğiniz sözleri ciddiye alıyorum ve cevap veriyorum.

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Almayın Bakanım, muhatap kabul etmeyin.

BAŞKAN - Sayın Bakan, siz diğer sorulara geçin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Cevabımı beğenmeyebilirsiniz, yeterli görmeyebilirsiniz ama söylediğiniz o sözü geri alın, ben bunu kabul etmem. Kimsenin böyle lafları kullanmasını kabul etmiyorum.

BAŞKAN - Sayın Tanal, diğer arkadaşların hakkını yiyorsunuz, süre gidiyor. Ayıp be!

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Neyi ima ediyorum ben, neyi? Allah'ım ya!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Bakanım, muhatap almayın lütfen.

BAŞKAN - Bakın, diğer arkadaşların da hakkına hukukuna riayet edin Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan "İma ediyor." diyor. Soru sormak medeni bir şey.

BAŞKAN - Süre gidiyor. Soru için sisteme giren arkadaşlar var. Sayın Bakan cevaplasın hepsini. Tatmin etmeyebilir sizi ama Sayın Bakan cevabını veriyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Tümer: "Özellikle tarım politikalarıyla ilgili bazı konularda öncelik verilmeli, destek verilmeli." dedi. Aynen iştirak ediyorum. Hükûmet olarak da zaten tarımın büyütülmesi, tarım sektörünün geliştirilmesi konusunda birçok adım atıyoruz. Çok isabetle söylendi. Bütüncül bir destekleme politikası, bütüncül bir politika stili üretilmelidir. Biz de bu anlayışla hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle son on beş yıldır tarım sektörünün hem millî gelir içerisindeki payı hem ihracat değeri hem de oluşturulan katma değere bakıldığında burada da önemli iyileşmeler var ama buna rağmen hâlâ yapılması gerekenler var. Onları da hep beraber inşallah yapacağız.

Sayın Özdemir, doğru, gerek torba yasada gerekse bu yasada ekonomiyi desteklemek amacıyla birçok düzenleme var. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Hukuk devleti çok önemli, bütün özgürlükler çok önemli; bugün değil, geçmişte de önemliydi, gelecekte de önemli olacak. Burada hepimizin ortak hassasiyetleridir bu konular, Hükûmetimizin de en başta öncelikleridir. Bugün basında şirketler arasındaki görüşmelere bağlı olarak tamamen ticarete uygun bir işlem varsa bunu tamamen serbest piyasa ekonomisi içerisinde değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Bir yorum yapmam yanlış olur ama hukuk devletinin geliştirilmesi, özgürlüklerin artırılması, vatandaşımızın refahının artırılması, bütün partilerin ortak amacı, ortak gayreti. Hepimiz burada birbirimizle yarış yapıyoruz. Hükûmet olarak biz de bu konuda on beş yıldır canla başla, büyük bir gayretle bu alanlarda ilerlemeler sağlıyoruz.

Yani bunu nereden görüyoruz? Türkiye'de son on altı yıldır doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki artışta görüyoruz, Türkiye'ye olan ilgide görüyoruz, Türkiye'de insanların yaşamlarında görüyoruz, yaşam tarzlarının bu dönemde çok daha rahat bir şekilde ifade edilmesinde görüyoruz vesaire. Farklı bakış açılarımız olabilir ama netice itibarıyla ortak amaçlar, ortak söylemler etrafında da vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz.

Sayın Bektaşoğlu, ilan fiyatlarıyla ilgili gerçekten ben de... Birkaç defa bana da geldi bu konu. Yani, özel olarak, Bakanımızı ilk gördüğümde söyleyeceğim. Bu hafta içerisinde birkaç yerden bu konu geldi.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Can çekişiyorlar.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Dolayısıyla yani Bakanımıza da söyleyeceğim, burada da gerekli açıklamaları yapmasında fayda var.

Sayın Dedeoğlu, biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten hayırseverlerimizin beklediği bir düzenlemeydi. İnanıyorum ki bu, vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılıklarını daha da artıracaktır.

Sayın Arslan, benzin üzerindeki vergi yükü... Her türlü şey söylenebilir yani siz bir şey söylersiniz, ben de derim ki: "Vergi yükü bu dönemde düştü."

KAZIM ARSLAN (Denizli) - İnsaf yani fiyatı 2 mislini geçiyor Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ama, bakın, şöyle: Yani genel olarak, yıllar itibarıyla bakıldığında, AK PARTİ hükûmetleri döneminde toplam vergi yükü belli bir eşikte devam etmiştir. Meseleye öyle bakmak lazım.

Özel sektör borçlarına gelince de... Hükûmet olarak, biliyorsunuz, bu konuda özel sektörün borçlarıyla ilgili oluşabilecek risklerin yönetilmesi, risklerin önlenmesi konusunda iki önceki torba yasada da bazı düzenlemeler yapıldı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili gerekli düzenlemeler sistem olarak oluşturuldu ama şu an itibarıyla özel sektör borçlarının, yurt dışına olan borçların ödenmesiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.

Ekonomimiz büyüyor, üretimde çarklar dönüyor. 2017 yılında -önümüzdeki günlerde açıklanacak- ekonomide yüksek bir büyümeyi göreceğiz. 2018 yılında da ilk üç aya ilişkin açıklanan göstergelere yatırım, üretim, istihdam, ihracat olarak baktığınızda son derece pozitif göstergeler var. Tabii, enflasyon konusu, cari açık konusu bazı riskleri içeriyor ve bu konularda tedbir alıyoruz, almaya da devam edeceğiz ama ekonominin geneli itibarıyla Türkiye ekonomisi, 15 Temmuz alçak darbe girişiminden başarıyla çıktığı gibi, ortaya koyduğu performansla da temellerinin sağlam olduğunu göstermiş oldu. O açıdan, meseleye böyle bakıyorum.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.