Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:76
Tarih:22/03/2018


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN TURAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP Grubunun basın yayın özgürlüğü hakkında vermiş olduğu grup önerisi dolayısıyla grubum adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Şu anda içerisinde bulunduğumuz üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, başta İslam âlemi olmak üzere dünyanın bütün mazlum milletleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hem grup önerisini hem de grup önerisiyle ilgili konuşan arkadaşları dikkatlice dinledim. Özellikle şunun altını çizmek lazım: Sanki burada düşüncenin önünde engel koymaya hevesli, özgürlüklere karşı bir iktidar varmış, bir düşünce varmış gibi bir tarifte bulunuluyor. Bunu ben teessüfle karşıladığımı ifade etmek istiyorum.

Efendim, bu ülkede düşünme hürriyeti, inanma hürriyeti, yaşama hürriyeti, inandığını ifade etme hürriyeti olduğu gibi, bütün bu insanların bunları kullanma hakkı ve hukuku olduğu gibi hepimizin aynı zamanda yasalara, yasaların çizmiş olduğu çerçeveye uyma görevi de var. Hangi meslek sahibi olursanız olun yasalar önünde eşitsiniz ve yasalara karşı sorumlusunuz. Hepimiz yasalara uymak durumundayız. Özgürlüklerin sınırının bir başkasının özgürlüğünün başladığı nokta olduğunu bilmek noktasındayız. "Sınırsız özgürlük" diye bir kavram dünyanın başka coğrafyalarında var mı, bilmiyorum ancak şunu iyi biliyorum: Rusya'da veya Amerika'da ülkelerinin güvenliğini tehdit eden gazetecilerin Londra sokaklarında baygın hâlde bulunduğunu veya Amerika'dan, kendi ülkelerinden kaçıp başka ülkelere sığınmak zorunda olduklarını yakinen biliyorum. Ama ne hikmetse bizim ülkemize gelince, terör örgütlerinin aparatı hâline dönüşmüş, ülke güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü düşünceyi -tırnak içerisinde, düşünceyi- savunduğu iddia edilen mevkuteler, yayın organları özgürlük kalıbı içerisinde savunulmaya kalkılıyor.

Değerli arkadaşlar, bu ülke hepimizin, ülkemizin güvenliği de hepimizi ilgilendiriyor. Herhâlde burada hiçbir milletvekilimiz ülkemizin güvenliği tehlikeye düşsün ve tehdit altında olsun istemez.

Bir de uluslararası birtakım gazetecilik değerlendirme örgütleri var ki evlere şenlik. Bu örgütler ne hikmetse diğer değerlendirme örgütleri gibi sürekli ülkemize notlar veriyor. Ama notlar verirken kendi ülkelerindeki duruma hiç bakmıyor. Hep ne hikmetse bizim gibi ülkelere notlar veriyor, puanlar veriyor. Ekonomiyle ilgili bakıyorsunuz filan örgüt puanımızı düşürmüş. Yani emperyal politikaların bir aparatı olarak, diğer ülkeleri etkisizleştirme aracı olarak kullanılan bu örgütler... Dünya Gazetecilik Örgütü, geldi, ülkemizde gazetecilik ihlalleri var... Peki, bak bakalım Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın başka coğrafyalarında bu tür ihlaller var mı?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen...

HASAN TURAN (Devamla) - Ben bu önergenin reddedilmesi noktasında duygularımı ifade ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Teşekkür ediyorum Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

HASAN TURAN (Devamla) - Tabii, konuşmacı, önerge sahibi arkadaşımızın da kullandığı, AK PARTİ il ve ilçe teşkilatlarından hâkim ve savcıların atandığıyla ilgili ifadeler... Sırça köşklerde oturanların başkalarının camına taş atmaması gerektiğini ifade ediyorum. Geçmiş dönemlerde il başkanlarından valiler atayanların...

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Tek parti döneminde, tek parti...

HASAN TURAN (Devamla) - ... ve kendi dönemlerinde sadece 108 tane gazetenin kapatıldığını... Cumhuriyet gazetesi -bugün sözde kendilerini savunuyor olarak gözüken gazete- Vatan, Tan, Tasvir-i Efkâr başta olmak üzere kendilerinin yanında olduğuyla bilinen gazeteler de başta olmak üzere, hiçbir düşünceye hiçbir yaşam biçimine hak tanımayanların, bizi sürekli düşünce özgürlüğü ve yaşam özgürlüğüyle ilgili kısıtlamalar getiriyor olarak takdim etmelerini da teessüfle karşılıyorum, ki AK PARTİ iktidarları on beş yıl boyunca düşünce ve inanç hürriyetinin önündeki birçok engeli kaldırmış, Türkiye'de büyük reformlar yapmış bir iktidardır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)