Konu:Regaip Gecesi'nin Tüm İslam Âlemine Hayırlar Getirmesini Temenni Ettiğine Ve 22 Mart Dünya Su Günü'ne İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:76
Tarih:22/03/2018


Regaip Gecesi'nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ettiğine ve 22 Mart Dünya Su Günü'ne ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, mübarek üç ayların başlangıcı ve manevi huzurun gönülleri kapladığı mübarek Regaip Gecesi'nin tüm İslam âlemine ve aziz milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnsanlığı tehdit eden her türlü musibetin yerini bu mübarek günler vesilesiyle barış, sevgi ve kardeşliğin almasını temenni ediyorum.

Yine, 1993 yılından bu yana küresel manada farkındalık oluşturmak, büyüyen su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunmasını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Su birliklerini kaldırıyoruz, değil mi? Etkinlik yapıyoruz!

BAŞKAN - Özellikle tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için gerçekleştirilen etkinliklerle tüm insanlığın geleceği için önemli mesajlar verilmektedir.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Tatlı su kurnazlığı.

BAŞKAN - Bu çerçevede yarınlarımız ve geleceğimiz için ülkemizde her bir ferdin bu konuda duyarlı olması büyük önem arz etmektedir. Zira su kaynakları konusundaki durumumuzu biliyoruz...

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Kanal İstanbul, Sazlıbosna Barajı; biliyoruz.

BAŞKAN - ...ve suyun tasarrufu çok çok önemli ve bu manada da tüm vekillerimize, tüm vatandaşlarımıza "Su gibi aziz olun." diyorum.

Teşekkür ediyorum.