Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:75
Tarih:21/03/2018


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası özellikle Fetullahçı terör örgütüyle ilişkili olanlara yönelik bir soru yöneltildi. Değerli arkadaşlar, bu darbe girişimini hep birlikte yaşadık ve bu terör örgütünün bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, bir anlamda insanımızı birbirine düşürmeye yönelik bir girişimde bulunduğunu hepimiz biliyoruz. O gece tüm partilerimiz burada bu darbe girişimine karşı dik bir duruş sergilediler. Özellikle kamudan atılan personelin bu Fetullahçı terör örgütüyle ilişkisi olan, bu terör örgütü içerisinde yer almış olan kişilerden oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bunlar arasında belki hata yapılmış olan bazı isimler söz konusu olabilirdi. İşte bunu da gidermek amacıyla sizler de hatırlıyorsunuz ve biliyorsunuz ki yine kanun hükmünde kararnameyle bazı devlet memurları kurumlarına iade edildi ve daha sonraki süreçte, biliyorsunuz, bir OHAL Komisyonu oluşturuldu, şu anda tüm itirazları OHAL Komisyonu değerlendiriyor. OHAL Komisyonu neticesinde de gerek duyulması hâlinde ilgili kişi yargıya başvurabilecek. Dolayısıyla süreç devam ediyor. Ama bu tür darbe girişiminde bulunanlara karşı her birimizin dikkatli olması ve onlara karşı dik bir duruş sergilemesi son derece önemli diye düşünüyorum.

İkinci husus, yine, gündeme gelen Düzce konusu. Düzce'de özellikle gelişmenin yeterli düzeyde olmadığı, turizmin yeterince gelişmediği ifade edildi. Özellikle Düzce ilimizin sanayi alanında son yıllarda inanılmaz bir gelişme gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Organize sanayi bölgelerinde yer yok ve yeni organize sanayi bölgesi talepleri var. Sanayileşme açısından, gelişme açısından Düzce gerçekten büyük bir performans gösterdi son yıllarda ancak bu sokak aydınlatmalarına yönelik eksiklikleri de elbette ilgili belediye başkanına aktaracağız. Sanayi ve Ticaret Bakanımız, biliyorsunuz, Düzce Milletvekili, özellikle kendisine de bunu aktaracağım.

Yine, büyükşehir belediye ve bütünşehir yasalarına yönelik, daha doğrusu bu alana yönelik bazı düşünceler ifade edildi. Burada Hükûmetimiz, özellikle Büyükşehir Yasası'nda ortaya çıkan bazı aksaklıkları giderme yönünde bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma neticelenir neticelenmez yine sizlerin huzuruna bu düzenlemeleri getireceğiz.

Kalkınma ajanslarına yönelik bir başka soruda ise kalkınma ajansları için özellikle belediyeden kesilen payların düşürülmesi talebinde bulunuldu. Bununla ilgili olarak özellikle küçük belediyelerden alınan kaynağın açıkçası alınmaması yönünde bir düşüncemiz var, bu yönde de bir çalışmamız var. İnşallah bu çalışmaları tamamladıktan sonra yine kalkınma ajanslarına yönelik olarak sizlerin huzuruna getireceğiz.

Bir başka husus, bu sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına yönelik. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması, biliyorsunuz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapan öğretmenlerin çalışma sürelerini makul süre içinde bu bölgede geçirmelerini sağlamak amacıyla çıkarıldı. Kanuna göre, sözleşmeli öğretmenin aile birliği, elbette sözleşmeli öğretmenin yanında sağlanır. Bu düzenleme olmadan sadece mali düzenlemeler ve teşvikle o bölgede, o öğretmenin tutulmasının mümkün olmadığını da düşünüyoruz. Kaliteli bir eğitim için de öğretmenin öğrencisini tanıyacak bir sürede öğretmenlik yapması önem arz ediyor diye düşünüyorum.

Yine, zannedersem, Ziraat Bankasına yönelik bir başka soru, tam alamamakla birlikte... Tarım kredi kooperatiflerinin özellikle yapılandırma çerçevesinde kendisinin uyguladığı bir sistem, uygulama yöntemi dolayısıyla Ziraat Bankasıyla doğrudan ilişkilendirmenin çok doğru olduğunu da açıkçası düşünmüyorum.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Kredi kooperatiflerine bir şeyler söylemek lazım Sayın Bakanım, yüzde 9 çok büyük fark.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Değerli arkadaşlar, güneş enerjisi desteğine yönelik ise özellikle farkındalık oluşturma, güneş enerjisinin önemini ortaya koyma adına birçok ilimizde bölge kalkınma idarelerimiz ve kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla güneş enerjisi desteği sağlanıyor. Buradaki amacımız da temel olarak, tabii, bu güneş enerjisinin tüm bölgelerde yaygınlaşmasını teminen en azından bunun bir örnek olarak o bölgelerde, o illerde gösterilmesi. Buna yönelik de bir destek mekanizmamız var.

Şanlıurfa'ya yönelik bir soru yöneltildi. Şunu öncelikli olarak ifade etmek istiyorum: Özellikle 2017 yılının ikinci yarısında ve 2018 yılı yatırım programında Şanlıurfa'da içme suyu problemi olan ilçelerimizin projeleri yatırım programına alındı ve bununla ilgili çalışma başlatıldı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Kısa bir süre alabilir miyim?

BAŞKAN - Bitirin, bitirin, cümlenizi bitirin.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Tamamlayacağım efendim.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı bir taraftan mevcut hatların iyileştirilmesini sağlarken kamu olarak biz de, Hükûmet olarak biz de özellikle Devlet Su İşleri aracılığıyla bu suyun temini yönünde çalışmaları başlattık ve hızla inşallah tamamlayacağız.

Bursa'ya yönelik bir soru yöneltildi yine, hızlı trene yönelik. Biliyorsunuz, Bursa-Bilecik hattında çok büyük bir heyelan oluştu, bu heyelandan kaynaklanan bir gecikme söz konusu oldu.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ondan değil.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Evet, heyelan...

Bizatihi Ulaştırma Bakanlığı yaptım, o dönemde o heyelanı bizatihi yerinde görmüş bir kişiyim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Biliyorum. Geçen hafta Devlet Demiryollarını görüştük KİT Komisyonunda ama ondan değil.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Ama bu heyelanın önemli bir etkisi oluştu.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - 55 kilometrelik güzergâhın 50 kilometresi değişti. 300 milyonda tasfiye ettiniz işi.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Dolayısıyla bu projeleri, bu büyük ölçekli projeleri ne kadar hızlı sürede yaptığımızı sizler de biliyorsunuz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Değil, değil, öyle değil Sayın Bakan.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - İnşallah, en kısa sürede bunları da tamamlayacağız, hiç merak etmeyin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - 800 milyona ihaleye çıktınız, 380'e bağladınız, tasfiye ettiniz; 2 milyara çıktı.

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Son olarak test merkezleri konusunda da şunu söyleyeyim: Özellikle test merkezleri kurulması yönünde ciddi destekler veriyoruz. Birkaç tane test merkezi kurduk, Bursa'daki test merkezini de bizatihi ben kendim takip edeceğim.

Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.