Konu:Olağanüstü Hâl Döneminde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin Mecliste Görüşülme Usulüne İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:50
Tarih:17/01/2018


Olağanüstü hâl döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin Mecliste görüşülme usulüne ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Tabii, dün de benzer bir konuşma olmuş idi. İfade ettiğiniz gibi "Meclis Başkanlığınca doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınır." ilkesi var ve bu hüküm gereğince, Meclis Başkanlığı, yirmi gün içerisinde görüşülen ya da görüşülmeyen komisyondaki KHK'leri, doğrudan doğruya, hiç süre kaybetmeksizin Meclisin gündemine alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemi aşağı yukarı hepimizin önünde vardır. Bu kırmızı kitapçığa baktığınızda, geliş sırasına göre gündeme alınıyor ve gündeme de giriyor. Ama gündeme giren bir konunun görüşülme sırasını Genel Kurul belirliyor. Nasıl belirliyor? Zaman zaman yapmış olduğumuz ortak Danışma Kurulu kararıyla belirliyor -49'uncu madde çok açık, İç Tüzük'ün 49'uncu maddesine bakarsanız- ya da grupların vermiş olduğu grup önerileri neticesinde Genel Kurulun onayından geçen grup önerisi gündemi belirliyor. Yani Meclis Başkanlığı üzerine düşen işlemi yapıyor, zamanında, vakit kaybetmeden gündeme alıyor. Ama gündemdeki işlerin görüşülme sırası, İç Tüzük 49'a göre Danışma Kurulu kararıyla ya da grup önerisinin verilmesi kararı ve Genel Kurulun onayıyla belirleniyor.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Doğru değil, emredici hüküm var.

BAŞKAN - Bu açıdan, Meclis Başkanlığının yapacağı başka bir işlem yok. Yani Meclis Başkanlığı doğrudan doğruya bu gündeme alıyor ve gündemin arka tarafına baktığımızda geliş sırasına göre zaten gündeme giriyor. Ama görüşme sırasını tayin etmek Meclis...

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Efendim, kayıtlara geçsin...

BAŞKAN - Ben şu anda gündeme bağlıyım burada. Önümdeki gündem neyse, Genel Kurulun onayından geçen gündem neyse onu uygulamak zorundayım.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Kayıtlara geçsin diye söylüyorum efendim.

BAŞKAN - Vereceğim, söz vereceğim.

Onun dışında, Genel Kurula rağmen arkada olan bir konuyu öne geçirmem ya da öndeki bir konuyu görüşmemek gibi benim bir durumum ya da böyle bir görevim mümkün değil. Ben gündeme bağlılık ilkesi uyarınca Genel Kurulun vermiş olduğu karar ve belirlemiş olduğu gündem sırasına göre bu işi yönetmekle mükellefim diyorum, tekrar teşekkür ediyorum.