Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:74
Tarih:20/03/2018


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle, en son olmakla birlikte, Sayın Kuşoğlu'nun sorduğu soruya elimdeki en son bilgiye göre cevap vermek isterim. Şu ana kadar yeniden yapılandırma kanunları çerçevesinde sosyal güvenlik primi, vergi tahsilatı toplam 37 milyar liraya ulaşmış durumda. Gerçekten burada bütün vatandaşlarımıza, mükelleflerimize teşekkür ediyoruz, hem 6736 sayılı Kanun hem de 7020 sayılı Kanun çerçevesinde taksitlerini ödemekte büyük bir itina ve özen gösteriyorlar ve bu sayede şu ana kadar gelen taksitler itibarıyla da tahsilat oranının yüksek olduğunu söyleyebilirim.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) - Primler ne kadar?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - 37 milyar şu anda...

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) - Prim ve vergi...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Prim de dâhil, hepsi, toplam 37 milyar 881 milyon liraya ulaşmış durumda.

Sayın Özdemir, aslında haklı olarak geçen defa sordunuz, ben de sizin notunuzu arkadaşlara ilettim. Arkadaşlara tekrar söyledim, bugün gün içerisinde mutlaka bu notu, bilgiyi size getirip burada paylaşacağım. Kusura bakmayın yani bu konuda duyarlılığınız haklı bir duyarlılık, inşallah bugün paylaşacağız onu.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) - Teşekkür ederim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Paylan Çorum Milletvekilimiz Salim Uslu Bey'in tabii bir beyanatıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Ama haklı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ben sayın vekilimizin bütün değerlendirmelerine saygı duyarım, kendi değerlendirmeleridir, o konuyla ilgili burada bir değerlendirme yapmam da yanlış olur, siyasi nezakete ve ahlaka da uymaz. Ama siz tabii, bir meseleyi maksadından ve manasından dışarı çıkarıp da siyasi bir fırsatçılık yapıyorsanız onu da yadırgıyorum Sayın Paylan, siyaseti böyle yapmayın yani lütfen siyaseti siyasi ahlak çerçevesinde yapın.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Sataşma var Sayın Başkan, ben söz istiyorum.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Haklı mı, haksız mı?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Kayışoğlu, eğitim sistemiyle ilgili bir performans değerlendirmesi konusunda...

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Söyleyen o değil ki.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Söyleyen Paylan değil ki.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları konusunda çok detaylı bilgiye sahip değilim.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Sayın Bakan, cevap versenize, inadınıza devam ediyor musunuz?

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Söyleyene bir şey söylemiyorsunuz, "O öyle söyledi." diyene söylüyorsunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Uygun görürseniz bu konuda Millî Eğitim Bakanlığıyla sizin değerlendirmelerinizi paylaşacağım. Ama netice itibarıyla eğitim sisteminin hem nitelik olarak hem nicelik olarak gelişmesi noktasında, hem öğretmen sayısının artırılması hem teknolojinin eğitimde daha fazla kullanılması, eğitim-öğretim ortamının nitelik olarak artırılması konusunda Hükûmet olarak on altı yıldır büyük bir gayret sarf ediyoruz. Performans sistemi başka ülkelerde de uygulama örnekleri olan bir sistem. Tabii ki sizin belirtmiş olduğunuz hassasiyetler hepimiz için ortak hassasiyetler. Performans sistemi eğer uygulamaya konulacaksa bile hiçbir şekilde söylediğiniz bakımlardan sonuç doğuracak şekilde olmamalı. Millî Eğitim Bakanlığımız da bu hassasiyetlere sahiptir diye düşünüyorum.

Sayın Zeybek, çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesi konusuyla ilgili şunu söyleyebilirim: On altı yıldır hem sağlamış olduğumuz tarımsal destekleme imkânlarıyla hem de zaman zaman yapmış olduğumuz borçların yapılandırılması düzenlemeleriyle bugüne kadar gerçekten her zaman çiftçimizin yanında olduk. Çiftçimizle her zaman beraberiz, konuşuyoruz, sorunların üzerine gidiyoruz. O anlamda, her bakımdan ne gerekiyorsa da bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yaparız.

Sayın Arslan personel sistemine ilişkin temel bir konuya değindiler yani bu ek gösterge meselesi birçok kamu görevlisini, meslek grubunu ilgilendiriyor yani ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkarılması, 3600'den 4800'e çıkarılması her ne kadar bir gösterge rakamı gibi olsa da kişilerin emekli aylığını etkileyen önemli bir faktör. Burada, tabii, bütün bu düzenlemeleri bir bütünsellik içerisinde yapmak gerekiyor. Burada, on altı yıldır kamu personelinin özlük haklarının artırılması noktasında, reel olarak gelirlerinin artırılması noktasında Hükûmet olarak çok önemli düzenlemeleri buradan geçirdik.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Emniyetle ilgili olmadı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Memurumuzun maaşı her zaman için bu dönemde arttı ve reel olarak da arttı. Emekli aylıkları için de aynı konuyu söylemem gerekiyor.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - 46 lira fark etti Emniyette.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada, Sayın Tanal tabii kendince bu meseleyle ilgili bir boyut katmaya çalışıyor ama biz bütün boyutlara vâkıfız ve bütün boyutların da üzerine gidiyoruz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Hangi konuya boyut kattım Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Bektaşoğlu

Sayın Bektaşoğlu, hiçbir şekilde Çanakkale'yi yok saymak, küçük görmek kimsenin haddine değil yani hiçbir şekilde böyle bir şey olması mümkün değil; Hükûmet olarak, parti olarak, hepimiz millet olarak bu konularda duyarlıyız. Burada hani hangi bağlamda bu konuyla ilgili böyle bir açıklama yaptığınızı çok detay da bilmiyorum ama şunu söyleyeyim: Burada hepimizin ortak hassasiyeti olan, ortak değerleri olan meseleler üzerinden lütfen siyasi polemikler de çıkarmayalım; onu da özellikle söylemek isterim.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Ama dua, bir dua.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Tanal Şanlıurfa, Mardin ve Düzce'de bazı meselelerle ilgili duyarlılıklarını ifade ettiler; ben de arkadaşlara söyleyeceğim. Valilikler mutlaka konuları takip ediyordur ama sizin burada da işaret ettiğiniz bu konularla ilgili biz de valiliklere gerekli bilgilendirmeyi yaparız.

Sayın Kuşoğlu'nun sorusunu cevaplamıştım.

Son olarak da yatırımlarla ilgili biraz önce bir konuya işaret edildi, şunu da söylemem lazım: Tabii ki bütün cumhuriyet dönemi boyunca gelen bütün hükûmetler canla başla bu millete hizmet ettiler, bu bir hizmet yarışı; bütün hükûmetler taş üstüne taş koydu, iş yaptı. Tabii, her hükûmet de yaptıklarını ne yapacak? Anlatacak. Biz de milletimize çıkıyoruz anlatıyoruz yani "Eğitimde 2002'ye kadar bu kadardı, biz de bu dönemde bu kadar yaptık." diyoruz, "Altyapıda bu kadar yapılmıştı, bu kadar yapıldı." diyoruz. O açıdan burada demokrasinin güzelliği, yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı hep beraber millete anlatacağız ve sonuçta hakemliği de yüce Türk milleti yapacak. O açıdan burada bütün bu hizmetleri yapan, bütün bu yatırımları yapan bütün hükûmetlere, bütün siyasi partilere hepimiz de teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.